Stord sogelag

Meny

Solstråleøya 2010

Tur med Seladon 29.august 2010

Målet for turen i år var Solstråleøya på Tysnes. Turen gjekk frå Fitjar gjennom Bårsundet, forbi Klinkholmen, velkjend handelsstad frå midt på 1800-talet, og Kubbervik, som var eit blømande handelssete alt under skottehandelen på 1600-talet. Solstråleøya ligg lengst aust i det tronge Godøysundet. På den nylaga bryggja tok Norolv Henriksen imot oss. Han hadde mangt å fortelja om øya og gjorde stoffet interessant og levande. Under matøkta fortalde båtbyggjar Hans Dalland om arbeidet som båtbyggjar.

Hans Dalland fortel om byggng av oselvar

Norolf Henriksen orientrer

Her stod «slottet» på Solstråleøya

Godøysund der Slottet står i dag

 

To ihuga båtkarar: Einar Matre og Hans Dalland