Stord sogelag

Meny

HOVUDSIDE

Heimesida er utforma og drifta av Bjørn Bjørlykke ved hjelp av  designprogrammet WordPress 

Bruk  meny-kategoriane   til  å finna fram på heimesida.

Aktuelt

Årsmøte 2024 er sett til 13.mars kl 18 i Museumhallen. 

Saker som medlemmer ynskjer å ta opp til drøfting og avgjerd  på årsmøtet, må vera styret i hende seinast 14 dagar før årsmøtet vert halde.

—–

Førebels plan om vandreturar

Tur 1. Ut på våren i området Dyvik, Melkevik, Stokken. Dag Jørund Lønning aktuell turleiar.

Tur 2. Tidleg i juni i Vatnadalen med Eivind Vatne som kjentmann og Gunnar Strand som turleiar.

Tur 3. August i Langelands-området

Tur 4. I september til Haugland og Kvednastølen

———–

 

 

Årsskriftet 2023 er i sal på vanlege plassar.