Stord  sogelag

HOVUDSIDE

Dei som jamt kikar på Stord sogelag si heimeside, vil merka at  sida er noko forenkla. Hovudinnhaldet som før vart kalla Kategoriar,  er no lagt inn i ein nedtrekks-meny  like under sogelagslogoen, og den vert kalla Meny og har  kategoriar som underpunkt. Dette er gjort for lettare å  kunna lesa heimesida  på mindre skjermar som nettbrett og mobiltel.

 Aktuelt

Årsskriftet 2017 er framleis i sal

Sjå nedanfor

———————–

Sunnhordland» 12.1.18.

Då Sagvågs-bygda fekk seg brannpumpe

Oddbjørn Kvålsvold

Sjå:  «Faste avisspalter» i nedtrekksmenyen

—————————

Sunnhordland»  27.11.17.

Prosjektet «Bruk av kulturminne i barnehage og skule»

Atle Bjørn Mæhle

Sjå:  «Faste avisspalter» i nedtrekksmenyen

———————–

-Vikingtid på Rommetveit:

Sjå «Opne møte: Rusleturar og andre tilskipingar»   eller « Nytt kulturminneprosjekt» i nedtrekksmenyen

——————————–

 Årsskriftet 2017


Årsskriftet 2017 er no å få kjøpt i alle bokhandlane på Stord og dessutan på Kiwi i Sagvåg  og på Bømlo.

Prisen er kr. 150

 

 

 

 

 

 

Årsskrift 2017

Innhald

Foreord    side   4

Asbjørn Aasheim: Litt om Spelemannsneset, og folka som budde der    side   6

Nils Mæhle: Eit unikt studentlag. Målvinarlaget 140 år    side 19

Magne Bjelland: Forliset av d.s  «Thor» ved Lyngholmen 1906    side 27

Atle Bjørn Mæhle:  Ålefangst i Storavatnet       side 44

Hallgeir Matre: Stord og Fitjar Naturvernforbund, eit historisk tilbakeblikk     side 53

Helge Heiberg-Andersen: 1966 –  68 – ein gyllen periode i Stord-friidretten    side 61

Anstein Lohndal: Nazifiseringstiltaka mot Stord lærarskule hausten 1941     side 68

Oddbjørn Kvålsvold:  Ein krevjande veg til kunnskap    side  68

Anstein Lohndal: Gardsdrifta ved Stord lærarskule 1915 – 1950     side 85

Oddbjørn Kvålsvold: Mange reiste til Amerika    side 93

Stord sogelag   årsmelding 2016            side 96