Stord sogelag
 • Meny

 • HOVUDSIDE

   Aktuelt

  Laurdag 17. august 2019:

  Kulturhistorisk familietur til Romsa med D/S Stord I

  Avgang Leirvik kl. 10.00, omvisning og rusling på Romsa til båtavgang kl. 15.00.

   Meir informasjon om turen og billettar:

  https://stord1.ticketco.events/no/nb

  (søk til dato lørdag 17. august)

  Med vennleg helsing.    Harald Kvinge

  Dagleg leiar i Stiftelsen D/S Stord I

  Mobil: 905 88 708

  ———-

  Oddbjørn Kvålsvold: Sjå faste  spalter 2019 i sidemeny

  ———–

   Kulturhistoriske rusleturar.

  Stord sogelag held fram med sine populære rusleturar i nærmiljøet også denne sesongen.

  Det er veldig kjekt at så mange, unge og eldre, ynskjer å kombinere gåturar med felles opplevingar, og få meir kunnskap om kulturlandskap og spor av fortida i ulike delar av kommunen vår. Det er lokalkjende turleiarar som gir oss historia og inspirasjon til å lære meir, og såleis få nærare tilhøve til deler av øya vår der vi ikkje ferdast så ofte elles. 

  Den første turen i vår går 25. april i Sagvåg- Litlabøområdet, langs den gamle banevegen. Turleier blir Asbjørn Aasheim. (Gjennomført)

  Neste tur var  23. mai til Tveita gard på Nordre Tveita. Turleiar Jens Litlabø, som saman med Marta Tveita er vertskap i tunet. (Gjennomført)

  Vi satsar også på ein tur i ferietida. Den 5. august går turen frå Fuglavikjo, på stien langs sjøen til Grov, med rundtur i grenda. Liv Ingrid Grov blir turleiar.

  I månadsskiftet august-september drar vi over til fastlandet og gjer oss kjende med kulturlandskapet på Valestrand. 

  Styret syter alltid for at blir kaffirast med noko attåt .

  Alle turane blir kunngjorde i Sunnhordland og på heimesidene våre. WWW. stordsogelag.no

  Vi ynskjer gamle og nye deltakarar vel møtt til kulturhistoriske rusleturar  ! 

  Vellukka tur til omnsmuset på Huglo.  Utstilling: Vaffeljernets historie

  ————–

  Årsmelding  2018. Sjå årsmelding i nedtrekksmeny