Stord  sogelag

HOVUDSIDE

Dei som jamt kikar på Stord sogelag si heimeside, vil merka at  sida er noko forenkla. Hovudinnhaldet som før vart kalla Kategoriar,  er no lagt inn i ein nedtrekks-meny  like under sogelagslogoen, og den vert kalla Meny og har  kategoriar som underpunkt. Dette er gjort for lettare å  kunna lesa heimesida  på mindre skjermar som nettbrett og mobiltel.

 Aktuelt

 

Oddbjørn Kvålsvold: «Mina sin gris fall for ei tysk kula»   I  Sunnhordland»  017.10.17.

Sjå:  «Faste avispalter» i nedtrekksmenyen

———————————

Invitasjon til slektsgranskardagen 2017:

————————————–

Bømlo Tur- og Sogelag

Bømlo 06.10.2017

Kjære sogelagsvenner!

Laurdag 11. november 2017 kl. 19.30 arrangerer Bømlo Tur- og Sogelag fest i Langevåg Bygdatun. Temaet er skipskost, og Mikal Heldal, Tysnes Sogelag, kåserer om mat til sjøs. Det vert servert salt kjøt og erter, kaffi og kringle. Svanhilds orkester spelar til dans. Alle rettigheter – 20 års aldersgrense.

Bømlo Tur- og Sogelag vil gjerne ha medlemmer frå dykkar lag med på festen, og me ber om at denne kunngjeringa vert spreidd i laget så godt det let seg gjera.

Prisen per person er 350 kr. Betaling ved inngangen.

Påmelding innan 2. november til: Ivar Barane (mob. 90180383,
mail: ivbara@gmail.com) eller Bernt Emil Vika (mob. 97520482, mail: bernt.emil.vika@haugnett.no).

De er hjarteleg velkomne!. Med helsing. Ivar Barane. Arrangementskomiteen

 ———————————————–

Vikingtid på Rommetveit:

Sjå «Opne møte: Rusleturar og andre tilskipingar»   eller « Nytt kulturminneprosjekt» i nedtrekksmenyen

——————————–

 Årsskriftet

innskanning-kÅrsskriftet 2016 er no å få kjøpt i alle bokhandlane på Stord og dessutan på Kiwi i Sagvåg  og på Bømlo.

Prisen er kr. 150