Stord sogelag
 • Meny

 • HOVUDSIDE

   Aktuelt

  Rusletur på Grov.

  Stord sogelag held fram med dei populære rusleturane sine.  No blir det tur på Grov måndag den 5. august. Liv Ingrid Grov, oppvaksen i grenda, blir turleiar. Ho møter deltakarane på parkeringsplassen på andre sida av den nordre avkøyringa til Grov, klokka 1730. 

  Mange set pris på å lære meir om dei ulike områda i kommunen vår, få informasjon om både gamal og nyare historie og sjå dei endringane som skjer. Grov er eit tradisjonelt landbruksområde, men er no prega av mange nye hus og mindre av tradisjonell næring. Vi skal gå gjennom både kultur- og naturområde, og ha den obligatoriske kaffipausen med utsikt til Grovaholmen.

  Alle er velkomne, unge som eldre, fastbuande og turistar !   

  Med helsing

  Styret i Stord sogelag

  v/ leiar Kjellbjørg Lunde 

  ————-

   

  Laurdag 17. august 2019:

  Kulturhistorisk familietur til Romsa med D/S Stord I

  Avgang Leirvik kl. 10.00, omvisning og rusling på Romsa til båtavgang kl. 15.00.

   Meir informasjon om turen og billettar:

  https://stord1.ticketco.events/no/nb

  (søk til dato lørdag 17. august)

  Med vennleg helsing.    Harald Kvinge

  Dagleg leiar i Stiftelsen D/S Stord I

  Mobil: 905 88 708

  ———-

  Oddbjørn Kvålsvold: Sjå faste  spalter 2019 i sidemeny

  ———–

  Årsmelding  2018. Sjå årsmelding i nedtrekksmeny