Stord sogelag

Meny

Kulturhistorisk rusletur i Kyvik-området 2022

Kulturhistorisk rusletur 18. august 2022

Denne gongen gjekk turen i Kyvik-området med Nils Tore Gram Økland som turvert. Turen hadde hovudfokus på Øvre Kyvik. Kaffiøkt  nede ved standa. Om lag 60 personar  var med på turen.
Nokre foto frå turen:

Ved høgskulen

Jutasteinen

 

Del av det eldste tunet

bilettekst