Stord sogelag
 • Meny

 • Skrivestove 2014

  Torsdag 13.november hadde Stord sogelag ein fortljekveld på Nordre Tveita med Marta og Jens som vertskap. Det var om lag 20 deltakarar, og mange var med på å gjera samlinga til ein gild kveld. Her er nokre foto frå tilskipinga:

  Del av møtelyden

  Del av møtelyden

  Hans Andersen syner korleis treskorne vart uthola

  Hans Anderssen syner korleis treskorne vart uthola

  Jens Litlabø presenterer ei gåte. Kva er dett for noko?

  Jens Litlabø presenterer ei gåte. Kva er dett for noko?

  Leiaren i laget, Lars Mæland, orienterer

  Leiaren i laget, Lars Mæland, orienterer

  Hans Andersen fortel om treskolaging

  Hans Anderssen fortel om treskolaging

  Frå samkoma

  Frå samkoma