Stord sogelag

Meny

Frå røykstove til signalbygg 2012

Museumsmøte 23.10

Eit interessant tema, Frå røykstove til signalbygg, stod på plakaten då årets museumsmøte  fann stad på Sunnhordland museum. Rundt 40 personar hadde møtt fram for å høyre arkitekt Jo Kjetil Nielsen fortelje om byggeskikk i fortid, samtid og framtid medan konservator Tore Lande Moe drog historiske liner i sunnhordlandsarkitekturen. Møtet var eit samarbeid mellom Sunnhordland museum og Stord sogelag.