Stord sogelag

Meny

Rusleturar/ opne samlingar 2013

Opa samling i prestegardsstovene torsdag 26.september

Prost Theodorsen ønskjer velkommen
Prost Theodorsen ønskjer oss hjarteleg  velkomne
IMG_0906
Ein del av møtelyden
Lars Mæland ønskjer velkommen
Lars Mæland innleier samkoma  med stødig regi.
Theodorsen fortel om prestegarden
Theodorsen fortel med klart innsyn om prestegarden i nyare tid
Del av møtelyden
Ein annan del av møtelyden
Jens Litlabø gjev oversyn over prestegarden si historie
Jens Litlabø gjev eit innhaldsrikt oversyn over prestegarden si historie
Nils Topre Gram Økland fortel om "Dåd'n"
Nils Tore Gram Økland kåserer underfundig om «Dåd’n», presten Daae,  og hans mange gjeremål.
Bjørn Arve Lunde fortel om den hundre år gamle prestebustaden
Bjørn Arve Lunde fortel på sin innfallsrike og teatralske   måte om den hundre år gamle prestebustaden

 

—————-

Rusletur: Osen-Vabakkjen-Landåsen den 28.mai kl. 18 med Odd Stuve Rommetveit og Per Høyland som turvertar

 

Her er nokre foto

IMG_6149

IMG_6154

IMG_6155

IMG_6156

IMG_6157

IMG_6159

IMG_6160

IMG_6162

IMG_6164

IMG_6165

IMG_6166


Utgravinga i Djupadalen 2013

Komande torsdag, 24. oktober (2013), inviterer arkeolog Leif Inge Åstveit og gjengen hans til open dag på steinalderbustaden i Djupadalen. Utbyggjaren av Heiane Vest kostar undersøkinga som no blir gjort, for så å kunna ta i bruk den historiske plassen til byggjeland. Ifølgje Åstveit er det både nasjonal og internasjonal interesse for funna som blir gjorde i Djupadalen. Og dei gjer mange funn, jamfør reportasjen i Sunnhordland no onsdag. Dette er truleg siste sjanse til å sjå området der det er funne tydelege spor etter busetnad så langt tilbake som 9.500 år sidan. Oddbjørn Kvålsvold har vore på plassen og teke bilete av arbeidet som føregår i regi av Unviersitetet i Bergen.