Stord sogelag
 • Meny

 • Museumsmøte 2014

  Om grunnlova

  På ei tilskiping i Museumshallen tysdag 11. mars tok   professor Anne-Hilde Nagel ved Universitetet i Bergen føre seg ulike tolkingar av grunnlova. Ho gav eit spennande innblik i dragkampen om ulike ledd i grunnlova. I ein sluttsekvens gav ho eit oversyn over  kva   haldningar og idear 17.-maifeiringa  har representert  frå 1840-åra og fram fram mot vår tid.

  Tore Lande Moe såg på liner i lokal grunnlovsfeiring dokumentert med mange foto av 17.mai tog oppgjennom åra.

   

   Professor Anne-Hilde Nagel ved Universitetet i Bergen

  Professor Anne-Hilde Nagel ved Universitetet i Bergen

  Tore Lande Moe

  Tore Lande Moe