Stord sogelag

Meny

Årsskrift 1996 – 2023

Årsskrift 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Føreord side

Nils Tore Gram Økland:   Stord i 1932 – slik ein framhaldsskuleklasse såg det    side 5

Åsta Lorentsen: D/S «Ronald» – turen til Canada etter korn og mjøl hausten 1939   side 17

Jens Litlabø :Hytter og friluftsliv i Stordafjellet – del 2   side 25

Oddbjørn Kvålsvold    Ein av veteranane innan turnsporten    side 53

Steinar Hystad: Då offentleg dans va da stora på Stor’en    side 56

Oddbjørn Kvålsvold   Ein føregangsmann i friidrettsmiljøet     side 59

Sigrun Røssbø: Kulturminne og kulturlandskap på Røssbø side 62

Magne Bjelland: I det militære 9. april 1940   side 68

Egil Nysæter: Koppar, kolera og korona – pandemiar før og no     side 97

Minneord om Anstein Lohndal side 108

Stord sogelag – årsmelding 2020 side 111

——–

 

Årsskrift 2020

 • Føreord    side    4
 • Jens Litlabø: Hytter og friluftsliv i Stordafjellet    side    8
 • Magne Bjelland: Forlis i Karibia    side 27
 • Oddbjørn Kvålsvold: Griinderensom bygde opp møbelfabrikk på Huglo    side 34
 • Inge A. Alver: Minne frå Rommetveit    side 38
 • Finn Nitter d.e.: På veg til fjells    side  47
 • Eyvind Vatne: Vatnadalen Kraftstasjon. Bygging og historie    side 52
 • Nils Tore Gram Økland: Lærarutdanninga på Stord gjennom 180år    side 62
 • Hans Ole Dalland: Jenteskihopparen på Grov    side  71
 • Oddbjørn Kvålsvold: Livsminne frå tømrarfaget og lokalhistorie    side  77
 • Steinar Hystad 17 båtruter og 208 stoppestader    side  81
 • Åsta Lorentsen Frå hytteidyll til storindustri    side  85
 • Lars Mæland Vassvegane i Gruo    side 95
 • Bjørn Bjørlykke Eit lite jubileum    side 101
 • Stord sogelag – årsmelding 2019    side 111

 

 

Årsskrift 2019

 • Harald Haugen: Frå «Fjell-nusse» til vaksen fjellentusiast. (side  6)
 • Asbjørn Aasheim: Sommaren då britiske marineruyddingsfartøy prega hamnerbiletet på Leirvik. (side 22)
 • Steinar Hystad: Frå Vikjo og Uro, opp  Hadlo til Knausen og Duldo. (side 32)
 • Magne Bjelland: Svereke Sverkeson – båtbyggjar og bygdedokter. (side 36)
 • Oddbjørn Kvålsvold: Som kokk på agentbåten til Wallendal. (side 50)
 • Solveig Almås: Barndom med far til sjøs. (side 55)
 • Anstein Lohndal: Kyrkjeskipnad og religiøst liv i Stord sokn. (side 65)
 • Karl Rogne: Mimne frå Semiariet på Stord 1891 – 1893 . (side 77)
 • Atle Bjørn Mæhle: Historia fortel. (side 85)
 • Synnøve Engevik: Ein underkommunisert del av norsk populærmusikks historie. (side 99)
 • Sigrun Røssbø: Varden på Hugla-fjellet og omkringliggjande veteplassar i Sunnhordland.  ( s104)

Årsskrift 2018

Innhald

Føreord    (side  3)

Oddbjørn Kvålsvold: Eit attersyn etter 30 år som tilsynsinspektør   (side 6)

Helge Heiberg-Andersen: Eit viktig innslag  i musikklivet på Stord  (side 19)

Atle Bjørn Mæhle: Forteljinga om hyttetomter og hytter   (side 24)

Jens Litlabø: Oppvekst på Digernes     (side 36)

Anstein Lohndal: Eit blad av den lokale kyrkjesoga     (side 43)

Steinar Hystad: Var med og bygde nytt kyrkjetårn  for 62 år sidan   (side 60)

Steinar Hystad: – Åst i markjo etter øykjen    (side 62)

Magne Bjelland: Husmann på Bjelland i det nittande hundreåret  (side 65)

Frode Rekve: Årets viktigste dag    (side 78)

Turid Tresselt Melheim : Kommentar til Frode Rekve sin tale  (side 81)

Oddbjørn Kvålsvold:   Mange vart jaga frå heimane sine   (side 91)

Sigrunn Røssbø:    Bruse – eit eventyrleg båtliv    ( side 99)

Stord sogelag  – årsmelding      ( side 112)

 

 

Årsskrift 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsskrift 2017

Innhald

Foreord    side   4

Asbjørn Aasheim: Litt om Spelemannsneset, og folka som budde der    side   6

Nils Mæhle: Eit unikt studentlag. Målvinarlaget 140 år    side 19

Magne Bjelland: Forliset av d.s  «Thor» ved Lyngholmen 1906    side 27

Atle Bjørn Mæhle: Ålefangst i Storavatnet       side 44

Hallgeir Matre: Stord og Fitjar Naturvernforbund, eit historisk tilbakeblikk     side 53

Helge Heiberg-Andersen: 1966 – 68 – ein gyllen periode i Stord-friidretten    side 61

Anstein Lohndal: Nazifiseringstiltaka mot Stord lærarskule hausten 1941     side 68

Oddbjørn Kvålsvold: Ein krevjande veg til kunnskap    side 68

Anstein Lohndal: Gardsdrifta ved Stord lærarskule 1915 – 1950     side 85

Oddbjørn Kvålsvold: Mange reiste til Amerika    side 93

Stord sogelag   årsmelding 2016            side 96

———-

Årsskrift 2016

innskanning-k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhald

 • Føreord    –        side     5
 • Nils Tore Gram Økland:  Skålaglam – eit mannskor i Nordbygdo    side     7
 • Anstein Lohndal:  Morkjo – frå allmenning til privateigedom    side   25
 • Bård Gram Økland:  Båtgrav frå vikingtida på Huglo    side   38
 • Oddbjørn Kvålsvold: Tillitsmannen – ein del av mitt liv    side   46
 • Asbjørn Aasheim: Fotoskatten etter Knud Knudsen         side   57
 • Pim Taraldsøy: Internasjonal på Stord          side   73
 • Jens Litlabø: Stølalarsen — arbeidsmann og bestefar    side   78
 • Gunnar Helge Hageberg: Tre hovudbygningar på Lønning    side   88
 • Ragnhild Midtsæter: Onkel Kornelius fortel om livet    side   96
 • Stord sogelag – årsmelding 2015          side 110

—————–

Årsskrift 2015

Årsskrift 2015

Årsskrift 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhald

 • Oddbjørn Kvålsvold: Kyvik Sveiseskule • 7
 • Oddbjørn Kvålsvold: Kvinnene som braut ein barriere • 13
 • Tolleif George Thomsen: Handelsmann i Engesund – Fitjar 1832 – 1864 • 19
 • Olav H. Dahl: Den gamle skulen på Langeland 1863-1893 • 29
 • Olav H. Dahl: Den lange kampen om kvar skulehuset på Langeland skulle flyttast • 36
 • Ove A. Olderkjær: Då kystruta blei skoten i senk • 45
 • Ove A. Olderkjær: «Søster» Karen kom aldri i land • 52
 • Anstein Lohndal: Nazifiseringspolitikk og motstandskamp ved Stord lærarskule 1941-1942 • 54
 • Oddbjørn Kvålsvold: Avlshingstar i Nordbygdo • 71
 • Svein Jæger Koppang /Lars Mæland: Bygging av Børtveit Kraftstasjon • 74
 • Oddbjørn Kvålsvold: Dugnad i bygda • 79
 • Sæbjørn Dale: Laust og fast, slik eg minnes det • 82
 • Oddbjørn Kvålsvold: Telefonen før i tida • 92
 • Egil Nysæter: Gruvedrifta på Stord byrja for 150 år sidan • 94
 • Oddbjørn Kvålsvold: Minne frå brugde jakt • 96
 • Lars Mæland:  Dei første æresmedlemene • 98
 • Stord sogelag- Årsmelding 2014 • 100

—————–

 Årsskrift 2014

Årsskriftet 2014

Årsskriftet 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Føreord  •  6
 • Olga Nordal: Eit arbeidsliv  på sjukehuset * 8
 • Nils Tore Gram Økland: Om mjølketransport og mjølkerampar * 14
 • Oddbjørn Kvålsvold: Leirvik mek.verkstad * 30
 • Lars Mæland: Fotominne frå Gruo * 38
 • Anstein Lohndal: Jordvegen på Stord lærarskule * 42
 • Kristi  Yttredal Moe: Det var stor stas å vera med på turn før i tida * 62
 • Asbjørn Aasheim: Amerika-reisa til Torgeir Tvedten 1929 * 74
 • Jens Litlabø/Per-Svein Sakseid : Med Peder på brislingfiske * 94
 • Årsmelding 2013 * 104

————-

Årsskrift 2013

Årsskriftet for 2013

Årsskriftet for 2013

 • Føreord  •  5          
 • Oddbjørn Kvålsvold og Bjørn Bjørlykke: Vognfabrikken på Horneland  •  7
 • Selma Lønning: Potetfarten frå Fitjar til Bergen • 14
 • Odd Stuve Rommetveit: Vikabekkjen – frå Osen til Landåsen * 17
 • Anstein Lohndal: Då bygdemuseet og sogelaget for sunnhordlandsbygdene vart organisert i 1913 – eit attersyn • 31
 • Kåre Angel tveit: Rotadisc-tørke * 38
 • Jens Litlabø: Prestegardane i Stord • 41
 • Asbjørn Aasheim: Krigsseglarane frå Stord * 47
 • Ole Grindvik: Mine fyrste og mine siste ski • 77
 • Oddbjørn Kvålsvold: Hermetikkindustrien på Leirvik • 81
 • Arna Vik Misje: Krisesenteret i Sunnhordland * 91
 • Kåre Angeltveit: Minne frå skulegang og leik  s94
 • Bjørn Bjørlykke: Vidsteen i Aasens fotspor – om å sitja einsleg på ei øy * 100
 • Oddbjørn Kvålsvold: Losje Kvernbit og ungdomslaget NGU * 107
 • Lars Mæland: På leit etter slekta di? Ta ein tur i banken * 112
 • Stord sogelag — Årsmelding 2012 • 116

———–

Årsskrift 2012

Sogeskrift 2012

 • Føreord • 5
 • Harald Kvarme: Minnesmerket over falne ved Stord kyrkje • 7
 • Oddbjørn Kvålsvold: Læregut ved Stord Verft • 19
 • Bjarne Korsvik: «Å eg minnest så vel denne stad» – Kolyøo i si glanstid • 33
 • Anstein Lohndal: Stadnamn på Føyno med Nautøyo og holmane • 48
 • Liv Ingrid Grov: Om leik og idrett på Grov • 54
 • Kåre Angeltveit: Sukkerpresser, utvikling og produksjon • 60
 • Alf Mathisen: Gjestgjevarar og kremmarar • 63
 • Lars Mæland: Folk i gruo – biletsamling • 85
 • Anstein Lohndal: Frå Stord i 1912 – eit par hundreårsminne • 89
 • Kåre Angeltveit: Besten og Besto på Eskeland • 105

—————-

Årsskrift 2011

Årsskrift 2011

Årsskrift 2011

 • Føreord • 5
 • Marta Tyse: Lærarskulen og bygda • 7
 • Alf Mathisen: Stord kyrkje 1671 – 1722 • 15
 • Solveig Almås: Streik på dansekveldane • 32
 • Nils Tore Gram Økland: Grindane langs vegen • 33
 • Ole Grindvik: Grindagut sommaren 1948 • 47
 • Sverre Skjelnes: Mitt arbeidsliv på Aker Stord AS • 49
 • Kåre Angeltveit: Tin’n i Klaksøyo • 64
 • Jon Kyvik: Sildaminnc • 73
 • Jakob Eskeland: Barndom i 40-50 åra på Fjellgardane • 76
 • Johanne Øvstebø Tvedten: Peder sin song • 81
 • Anstein Lohndal: Politisk ordskifte på Stord i 1920-åra • 82
 • Register • 95

—————-

 Årsskrift 2010

Årsskrift 2010

Årsskrift 2010

 • Føreord • 5
 • Bjørn Bergh: Den tause barnekulturen • 9
 • Jakob Eskeland: Vår barndoms elv • 23
 • Berit Bie: Minne frå barndommen • 26
 • Ole Grindevik: Krigsminne • 34
 • Klara Ludvigsen: Minne frå barndommen i Podl • 37
 • Norvald Losnegard: Livsminne • 49
 • Ole Vinsjevik: Minne frå Vinsjevik • 71
 • Marta Tyse:Skuletur til Lundarstøl 1912/13 • 96
 • Alf Mathisen: Ein brysam taukveil • 98
 • Anstein Lohndal: Vilkårsskipnaden i Stord sokn på 1800-talet • 102 

—————

Årsskrift 2009

Årsskrift 2009

Årsskrift 2009

 • Føreord • 5
 • Birger Sætrevik: Oppvekstår på Stord Lærarskule • 7
 • Lars Mugaas: Turnsporten i Stord Idrettslag • 17
 • Werner Hagerup: Hagerupshuset og oppvekståra på Vikjo • 23
 • Ivar Føyno: Dernesklubben (Digcrnesklubben) – Minne frå 1930-åra • 46
 • Anstein Lohndal: «… bygsler og fæster et uskatlagt i iuusmandsplads» Litt om husmannsordninga i Stord sokn 1802- 1866 • 50
 • Arne Berger: Gamle ferdselsveier — Vatnadalen-Kløvskar • 69
 • Asbjørn Aasheim: Draumen om eit betre tilvære Glytt or utvandrarsoga til Stord, siste perioden 1914-1930 • 72
 • Alf B. Mathisen: Tjuverisaka mot Lrik Olsen Valvatne • 97

————-

Årsskrift 2008

Årsskrift 2008

 

 

 

 

 

 

 

Årsskrift 2008

 • Føreord • 5
 • Asbjørn Aasheim: Draumen omeit betre tilvære – glytt or utvandrarsoga til Stord, perioden 1875-1914 • 7
 • Knut Birger Heiberg Andersen: Litt om guttedagene mine på Leirvik for 60-70 år siden • 36
 • Anstein Lohndal: Litt lokal historie frå Stord under fyrste verdskrigen • 44
 • Arnulf Agasøster & Harald Haugen: Hål-i-håve å satsa på skeising i Sunnhordland ein idrettsaktivitet som krev kaldt klima og gode istilhøve • 60
 • Birger Sætrevik: Myrastemmo – ein gong skeisebane for unge i Ν ord bygd ο • 73
 • Alf Mathisen: Litt om spanskesjuka 1918 – 1919 i Stord og nabodistrikta – eit 90 års minne • 75
 • Register • 95

—————-

Årsskrift 2007

Årsskrift 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsskrift 2007

 • Føreord • 5
 • Anstein Lohndal: Litt om prestar og kyrkjelege tilhøve i Stord prestegjeld 1834-1905  • 7
 • Asbjørn Aasheim: Draumen om eit betre tilvære — Glytt or utvandrarsoga til Stord, den fyrste perioden 1855-75 • 20
 • Marta Tyse: Else Marie Riiber — Den fyrste kvinnelege læraren ved Stord Seminarium • 37
 • Alf Mathisen: 1907 – eit merkeår i Stord-soga «Den nye arbeidsdagen» i lokalt perspektiv  • 40
 • Ivar Føyno: Minne om ei tid som var • 69
 • Birger Sætrevik: Oppvekstår ved Furuly helseheim • 73
 • Harald Haugen: Glimt frå idrettslivet på Stord i førre hundreåret • 84

—————

Årsskrift 2006

Årsskrift 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsskrift 2006

 • Alf Mathiesen: Eit steg på vegen mot skipinga av A/S Stordø Kisbruber – eit hundreårsminne • 7
 • Harald Kvarme: Ein krigslagnad – Om Peder Kåre Nordås sine 16 månader i krigsteneste 1942-43 • 19
 • Anstein Lohndal: Krigsminne — Arvid Olsen fortel til Anstein Lohndal • 26
 • Jens Litlabø: Beite i Stordafjellet • 33
 • Marianne Herfindal Johannessen: Digitalarkivet •

—————-

Årsskrift 2005

Årsskrift 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsskrift 2005

 • Føreord • 5
 • Alf Mathiesen: Småglytt frå Stord i I860- og 1870 åra•7
 • Anstein Lohndal:  Stord i 1905• 31
 • Asbjørn Aasheim: I skuggen av storkrigen • 39
 • Birger Sætrevik: Nordbygdi Skyttarlag • 65
 • Harald Kvarme: Ungdomshallen på Leirvik • 73

————–

Årsskrift 2004

Årsskrifdt 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsskrift 2004

 • Føreord • 5
 • Anstein Lohndal: Eit soldatbrev frå krigen med Sverike 1808 – 1809 • 7
 • Anstein Lohndal: Frå teigblanding, sameige og fellestun til «kongerike» • 14
 • Birger Sætrevik: Budalhytta og livet i Stordafjellet i 1920-åra • 29
 • Alf Mathiesen: Kommuneval i Stord for 100 år sidan • 38
 • Asbjørn Aasheim: Soga om Nils Ottesen Jensanes og fartybygginga hans • 56
 • Harald Kvarme: Revyviser • 87
 • Steinar Hystad: Då leira på Leiro tok tak i «Mira» • 94

—————-

 Årsskrift 2003

Årsskrift 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsskrift 2003

 • Føreord • 5
 • Asbjørn Aasheim: Eit liv i armod og elende • 6
 • Asbjørn Aasheim: Leirvikjo • 20
 • Anstein Lohndal: Sakstypar og vedtak i Stord heradstyre 1838 – 1840 • 25
 • Anstein Lohndal: Litt om jordeige og jordleige på Huglo i eldre tider • 38
 • Alf Mathiesen: «Vederdøbere» på Valvatna. • 53
 • Anstein Lohndal: Me opnar lokalhistoriske kjelder • 58

——————

Årsskrift 2002

Årskrift 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Føreord • 5
 • Trond Meling: Eit bronsebeksel frå Eldøy på Stord og dei maktpolitiske tilhøva i Sunnhordlandi vikingtida • 7
 • Bård Gram Økland: Nytt frå fortida • 15 Alf Mathisen: Gruvedrifta på Nysæter og Øvre Litiabø 1865-1903 • 19
 • Asbjørn Aasheim: Gjermund Bengtson Digernes og andre tiltaksame menn på Stord i 1870- og 80-åra • 55
 • Anstein Lohndal: Frå Stord til Midvesten • 71

————-

Årsskrift 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsskrift 2001

 • Alf Mathiesen: Litt om den bortkomne mellomalder-garden Selfall • 7
 • Alf Mathiesen: Rettssaka mellom Torbjørg Grov og Anders Reinertsson Agdestein • 13
 • Alf Mathiesen: Biskop Jacob Neumann på ei reise til Stord i 1825 • 19
 • Asbjørn Aasheim: Tredamparane frå Frugardsberget • 25
 • Johan Heiberg Andersen: Minder fra min organisttid under 7 presters embetstid • 37
 • Severin Eskeland: Småplukk um ætti • 5
 • Anstein Lohndal: Frå Stord i mellomkrigsåra • 59
 • Ole Kjell Ottesen: Sommar- og potetferiar på Hatland i krigsåra • 71

————-

Årsskrift 2000

Årsskrift 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsskrift 2000

 • Alf Mathiesen: Vegutløysing Leirvik – Fitjar^eit 90-års minne • 7
 • Asbjørn Aasheim: Då oppgangstida slong innom Breiavikjo i Sagvåg •   15
 • Nils Tore Gram Økland: Munnleg tradisjon frå Stord • 23
 • Svein Erik Lindeflaten og Lene Ottesen Skjelde: Stordskulen i krigsåra • 31
 • Anstein Lohndal og Alf Mathiesen: Me opnar kjeldene • 51
 • Bård Gram Økland: Kva åtte Ulv Fitjarskjegge – og kva tok Harald Hårfagre • 59

————–

Årsskrift 1999

Årsskrift 1999

 

 • Føreord • 3
 • Alf Mathiesen: Det store brislingsfisket ved Stord i 1906 • 7
 • Sæbjørn Dal: Tørres Baardsen Dahle – ein allsidig kar • 13
 • Asbjørn Aasheim: Hus og folk på Vikjo for om lag hundre år sidan • 17
 • Odd Stuve Rommetveit: Ein arbeidsmann fortel • 35
 • Jan Strand: Bygging av bilferger på A/S Stord • 49
 • Bård Gram Økland og Anstein Lohndal: Ei reise
 • til Stord og Fjelberg i 1820 • 57
 • Anstein Lohndal: Visitasmelding for Stord prestegjeld 1828 • 65

————

Årsskrift 1996638

Årsskriftet 1998 

 • Leiaren har ordet
 • Nils Tore Økland: Munnleg tradisjon i Nordbygdo
 • Severin Eskeland: Småplukk om ætti.Del  II
 • Jan Strand: Et 40-årsmunne. Gygging av redningsfartøer ved Stord Verft
 • Anstein Lohndal: Frå vår nære fortid I: Amerikabrev i utval
 • Frå lokalavisa:  Skatte1liste og torgprisar 1906. Lesarbrev fr Seminarbygdo 19904
 • Anstein Lohndal: Frå vår nære fortid II:1905 i lokalt perspektiv
 • Alf B.Mathisen: DSynamittfabrikken på Litlabø 1876 – 1903
 • Asbjørn Aasheim: Nokre hendingsrike haust- og vinterdagar på Valvatna 1742 – 43
 • Anna Innvær: Ei Adelskvinna
 • Jens Litlbø: Pera-Per’n

———

Årsskrift 1996639

 Årsskriftet 1997

 • Leiaren har ordet
 • Anstein Lohndal: Gardsnamn og utvikling av busetnaden i Stord herad
 • Kari Lønning Aarøe : Diktarpresten Peder Oluffsøn Svegning
 • Svein Jæger Koppang : Folkeauken i Stord prestegjeld 1666-1801
 • Eit kongeskøyte frå Huglo
 • Då Åsmund Olavsson Vinje var på Stord
 • Andreas Agdestein : Kveld
 • Tre amerikabrev
 • Severin Eskeland : Småplukk um ætti
 • Alf Mathiesen : Litt om gruearbeidaren og småbrukaren   Nils Haldorsen Rosnæs (1860-1932)
 • Asbjørn Aasheim : Sagvåg i vokster
 • Arne Tislevoll: Rydlandssagstemna

—.-.———

Årsskrift 1996jpg

Årsskriftet 1996

Innhald

 • Stord sogelag i 1996
 • Bjørn Bjørlykke: Vidsteen i Aasens fotspor
 • Alf Mathisen: Kvernbruk i Sagvåg
 • Bjørnar Widtbro: Den lokalhistoriske  samlinga ved Stord folkebibliotek
 • Jakob Gullberg: Lokalsoge for Stord
 • Elling Siqveland: Arne Garborg på Stord
 • Anstein Lohndal: Litt om gardsnamn og utvikling av busetnaden i ein del av Stord herad
 • Asbjørn Aasnes: Slik var det – Ymse smaglytt frå Vikjo i gamle dagar