Stord sogelag
 • Meny

 • Årsskrift 1996 – 2020

   

  Årsskrift 2020

  • Føreord    side    4
  • Jens Litlabø: Hytter og friluftsliv i Stordafjellet    side    8
  • Magne Bjelland: Forlis i Karibia    side 27
  • Oddbjørn Kvålsvold: Griinderensom bygde opp møbelfabrikk på Huglo    side 34
  • Inge A. Alver: Minne frå Rommetveit    side 38
  • Finn Nitter d.e.: På veg til fjells    side  47
  • Eyvind Vatne: Vatnadalen Kraftstasjon. Bygging og historie    side 52
  • Nils Tore Gram Økland: Lærarutdanninga på Stord gjennom 180år    side 62
  • Hans Ole Dalland: Jenteskihopparen på Grov    side  71
  • Oddbjørn Kvålsvold: Livsminne frå tømrarfaget og lokalhistorie    side  77
  • Steinar Hystad 17 båtruter og 208 stoppestader    side  81
  • Åsta Lorentsen Frå hytteidyll til storindustri    side  85
  • Lars Mæland Vassvegane i Gruo    side 95
  • Bjørn Bjørlykke Eit lite jubileum    side 101
  • Stord sogelag – årsmelding 2019    side 111

   

   

  Årsskrift 2019

  • Harald Haugen: Frå «Fjell-nusse» til vaksen fjellentusiast. (side  6)
  • Asbjørn Aasheim: Sommaren då britiske marineruyddingsfartøy prega hamnerbiletet på Leirvik. (side 22)
  • Steinar Hystad: Frå Vikjo og Uro, opp  Hadlo til Knausen og Duldo. (side 32)
  • Magne Bjelland: Svereke Sverkeson – båtbyggjar og bygdedokter. (side 36)
  • Oddbjørn Kvålsvold: Som kokk på agentbåten til Wallendal. (side 50)
  • Solveig Almås: Barndom med far til sjøs. (side 55)
  • Anstein Lohndal: Kyrkjeskipnad og religiøst liv i Stord sokn. (side 65)
  • Karl Rogne: Mimne frå Semiariet på Stord 1891 – 1893 . (side 77)
  • Atle Bjørn Mæhle: Historia fortel. (side 85)
  • Synnøve Engevik: Ein underkommunisert del av norsk populærmusikks historie. (side 99)
  • Sigrun Røssbø: Varden på Hugla-fjellet og omkringliggjande veteplassar i Sunnhordland.  ( s104)

  Årsskrift 2018

  Innhald

  Føreord    (side  3)

  Oddbjørn Kvålsvold: Eit attersyn etter 30 år som tilsynsinspektør   (side 6)

  Helge Heiberg-Andersen: Eit viktig innslag  i musikklivet på Stord  (side 19)

  Atle Bjørn Mæhle: Forteljinga om hyttetomter og hytter   (side 24)

  Jens Litlabø: Oppvekst på Digernes     (side 36)

  Anstein Lohndal: Eit blad av den lokale kyrkjesoga     (side 43)

  Steinar Hystad: Var med og bygde nytt kyrkjetårn  for 62 år sidan   (side 60)

  Steinar Hystad: – Åst i markjo etter øykjen    (side 62)

  Magne Bjelland: Husmann på Bjelland i det nittande hundreåret  (side 65)

  Frode Rekve: Årets viktigste dag    (side 78)

  Turid Tresselt Melheim : Kommentar til Frode Rekve sin tale  (side 81)

  Oddbjørn Kvålsvold:   Mange vart jaga frå heimane sine   (side 91)

  Sigrunn Røssbø:    Bruse – eit eventyrleg båtliv    ( side 99)

  Stord sogelag  – årsmelding      ( side 112)

   

   

  Årsskrift 2017

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Årsskrift 2017

  Innhald

  Foreord    side   4

  Asbjørn Aasheim: Litt om Spelemannsneset, og folka som budde der    side   6

  Nils Mæhle: Eit unikt studentlag. Målvinarlaget 140 år    side 19

  Magne Bjelland: Forliset av d.s  «Thor» ved Lyngholmen 1906    side 27

  Atle Bjørn Mæhle: Ålefangst i Storavatnet       side 44

  Hallgeir Matre: Stord og Fitjar Naturvernforbund, eit historisk tilbakeblikk     side 53

  Helge Heiberg-Andersen: 1966 – 68 – ein gyllen periode i Stord-friidretten    side 61

  Anstein Lohndal: Nazifiseringstiltaka mot Stord lærarskule hausten 1941     side 68

  Oddbjørn Kvålsvold: Ein krevjande veg til kunnskap    side 68

  Anstein Lohndal: Gardsdrifta ved Stord lærarskule 1915 – 1950     side 85

  Oddbjørn Kvålsvold: Mange reiste til Amerika    side 93

  Stord sogelag   årsmelding 2016            side 96

  ———-

  Årsskrift 2016

  innskanning-k

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Innhald

  • Føreord    –        side     5
  • Nils Tore Gram Økland:  Skålaglam – eit mannskor i Nordbygdo    side     7
  • Anstein Lohndal:  Morkjo – frå allmenning til privateigedom    side   25
  • Bård Gram Økland:  Båtgrav frå vikingtida på Huglo    side   38
  • Oddbjørn Kvålsvold: Tillitsmannen – ein del av mitt liv    side   46
  • Asbjørn Aasheim: Fotoskatten etter Knud Knudsen         side   57
  • Pim Taraldsøy: Internasjonal på Stord          side   73
  • Jens Litlabø: Stølalarsen — arbeidsmann og bestefar    side   78
  • Gunnar Helge Hageberg: Tre hovudbygningar på Lønning    side   88
  • Ragnhild Midtsæter: Onkel Kornelius fortel om livet    side   96
  • Stord sogelag – årsmelding 2015          side 110

  —————–

  Årsskrift 2015

  Årsskrift 2015

  Årsskrift 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Innhald

  • Oddbjørn Kvålsvold: Kyvik Sveiseskule • 7
  • Oddbjørn Kvålsvold: Kvinnene som braut ein barriere • 13
  • Tolleif George Thomsen: Handelsmann i Engesund – Fitjar 1832 – 1864 • 19
  • Olav H. Dahl: Den gamle skulen på Langeland 1863-1893 • 29
  • Olav H. Dahl: Den lange kampen om kvar skulehuset på Langeland skulle flyttast • 36
  • Ove A. Olderkjær: Då kystruta blei skoten i senk • 45
  • Ove A. Olderkjær: «Søster» Karen kom aldri i land • 52
  • Anstein Lohndal: Nazifiseringspolitikk og motstandskamp ved Stord lærarskule 1941-1942 • 54
  • Oddbjørn Kvålsvold: Avlshingstar i Nordbygdo • 71
  • Svein Jæger Koppang /Lars Mæland: Bygging av Børtveit Kraftstasjon • 74
  • Oddbjørn Kvålsvold: Dugnad i bygda • 79
  • Sæbjørn Dale: Laust og fast, slik eg minnes det • 82
  • Oddbjørn Kvålsvold: Telefonen før i tida • 92
  • Egil Nysæter: Gruvedrifta på Stord byrja for 150 år sidan • 94
  • Oddbjørn Kvålsvold: Minne frå brugde jakt • 96
  • Lars Mæland:  Dei første æresmedlemene • 98
  • Stord sogelag- Årsmelding 2014 • 100

  —————–

   Årsskrift 2014

  Årsskriftet 2014

  Årsskriftet 2014

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Føreord  •  6
  • Olga Nordal: Eit arbeidsliv  på sjukehuset * 8
  • Nils Tore Gram Økland: Om mjølketransport og mjølkerampar * 14
  • Oddbjørn Kvålsvold: Leirvik mek.verkstad * 30
  • Lars Mæland: Fotominne frå Gruo * 38
  • Anstein Lohndal: Jordvegen på Stord lærarskule * 42
  • Kristi  Yttredal Moe: Det var stor stas å vera med på turn før i tida * 62
  • Asbjørn Aasheim: Amerika-reisa til Torgeir Tvedten 1929 * 74
  • Jens Litlabø/Per-Svein Sakseid : Med Peder på brislingfiske * 94
  • Årsmelding 2013 * 104

  ————-

  Årsskrift 2013

  Årsskriftet for 2013

  Årsskriftet for 2013

  • Føreord  •  5          
  • Oddbjørn Kvålsvold og Bjørn Bjørlykke: Vognfabrikken på Horneland  •  7
  • Selma Lønning: Potetfarten frå Fitjar til Bergen • 14
  • Odd Stuve Rommetveit: Vikabekkjen – frå Osen til Landåsen * 17
  • Anstein Lohndal: Då bygdemuseet og sogelaget for sunnhordlandsbygdene vart organisert i 1913 – eit attersyn • 31
  • Kåre Angel tveit: Rotadisc-tørke * 38
  • Jens Litlabø: Prestegardane i Stord • 41
  • Asbjørn Aasheim: Krigsseglarane frå Stord * 47
  • Ole Grindvik: Mine fyrste og mine siste ski • 77
  • Oddbjørn Kvålsvold: Hermetikkindustrien på Leirvik • 81
  • Arna Vik Misje: Krisesenteret i Sunnhordland * 91
  • Kåre Angeltveit: Minne frå skulegang og leik  s94
  • Bjørn Bjørlykke: Vidsteen i Aasens fotspor – om å sitja einsleg på ei øy * 100
  • Oddbjørn Kvålsvold: Losje Kvernbit og ungdomslaget NGU * 107
  • Lars Mæland: På leit etter slekta di? Ta ein tur i banken * 112
  • Stord sogelag — Årsmelding 2012 • 116

  ———–

  Årsskrift 2012

  Sogeskrift 2012

  • Føreord • 5
  • Harald Kvarme: Minnesmerket over falne ved Stord kyrkje • 7
  • Oddbjørn Kvålsvold: Læregut ved Stord Verft • 19
  • Bjarne Korsvik: «Å eg minnest så vel denne stad» – Kolyøo i si glanstid • 33
  • Anstein Lohndal: Stadnamn på Føyno med Nautøyo og holmane • 48
  • Liv Ingrid Grov: Om leik og idrett på Grov • 54
  • Kåre Angeltveit: Sukkerpresser, utvikling og produksjon • 60
  • Alf Mathisen: Gjestgjevarar og kremmarar • 63
  • Lars Mæland: Folk i gruo – biletsamling • 85
  • Anstein Lohndal: Frå Stord i 1912 – eit par hundreårsminne • 89
  • Kåre Angeltveit: Besten og Besto på Eskeland • 105

  —————-

  Årsskrift 2011

  Årsskrift 2011

  Årsskrift 2011

  • Føreord • 5
  • Marta Tyse: Lærarskulen og bygda • 7
  • Alf Mathisen: Stord kyrkje 1671 – 1722 • 15
  • Solveig Almås: Streik på dansekveldane • 32
  • Nils Tore Gram Økland: Grindane langs vegen • 33
  • Ole Grindvik: Grindagut sommaren 1948 • 47
  • Sverre Skjelnes: Mitt arbeidsliv på Aker Stord AS • 49
  • Kåre Angeltveit: Tin’n i Klaksøyo • 64
  • Jon Kyvik: Sildaminnc • 73
  • Jakob Eskeland: Barndom i 40-50 åra på Fjellgardane • 76
  • Johanne Øvstebø Tvedten: Peder sin song • 81
  • Anstein Lohndal: Politisk ordskifte på Stord i 1920-åra • 82
  • Register • 95

  —————-

   Årsskrift 2010

  Årsskrift 2010

  Årsskrift 2010

  • Føreord • 5
  • Bjørn Bergh: Den tause barnekulturen • 9
  • Jakob Eskeland: Vår barndoms elv • 23
  • Berit Bie: Minne frå barndommen • 26
  • Ole Grindevik: Krigsminne • 34
  • Klara Ludvigsen: Minne frå barndommen i Podl • 37
  • Norvald Losnegard: Livsminne • 49
  • Ole Vinsjevik: Minne frå Vinsjevik • 71
  • Marta Tyse:Skuletur til Lundarstøl 1912/13 • 96
  • Alf Mathisen: Ein brysam taukveil • 98
  • Anstein Lohndal: Vilkårsskipnaden i Stord sokn på 1800-talet • 102 

  —————

  Årsskrift 2009

  Årsskrift 2009

  Årsskrift 2009

  • Føreord • 5
  • Birger Sætrevik: Oppvekstår på Stord Lærarskule • 7
  • Lars Mugaas: Turnsporten i Stord Idrettslag • 17
  • Werner Hagerup: Hagerupshuset og oppvekståra på Vikjo • 23
  • Ivar Føyno: Dernesklubben (Digcrnesklubben) – Minne frå 1930-åra • 46
  • Anstein Lohndal: «… bygsler og fæster et uskatlagt i iuusmandsplads» Litt om husmannsordninga i Stord sokn 1802- 1866 • 50
  • Arne Berger: Gamle ferdselsveier — Vatnadalen-Kløvskar • 69
  • Asbjørn Aasheim: Draumen om eit betre tilvære Glytt or utvandrarsoga til Stord, siste perioden 1914-1930 • 72
  • Alf B. Mathisen: Tjuverisaka mot Lrik Olsen Valvatne • 97

  ————-

  Årsskrift 2008

  Årsskrift 2008

   

   

   

   

   

   

   

  Årsskrift 2008

  • Føreord • 5
  • Asbjørn Aasheim: Draumen omeit betre tilvære – glytt or utvandrarsoga til Stord, perioden 1875-1914 • 7
  • Knut Birger Heiberg Andersen: Litt om guttedagene mine på Leirvik for 60-70 år siden • 36
  • Anstein Lohndal: Litt lokal historie frå Stord under fyrste verdskrigen • 44
  • Arnulf Agasøster & Harald Haugen: Hål-i-håve å satsa på skeising i Sunnhordland ein idrettsaktivitet som krev kaldt klima og gode istilhøve • 60
  • Birger Sætrevik: Myrastemmo – ein gong skeisebane for unge i Ν ord bygd ο • 73
  • Alf Mathisen: Litt om spanskesjuka 1918 – 1919 i Stord og nabodistrikta – eit 90 års minne • 75
  • Register • 95

  —————-

  Årsskrift 2007

  Årsskrift 2007

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Årsskrift 2007

  • Føreord • 5
  • Anstein Lohndal: Litt om prestar og kyrkjelege tilhøve i Stord prestegjeld 1834-1905  • 7
  • Asbjørn Aasheim: Draumen om eit betre tilvære — Glytt or utvandrarsoga til Stord, den fyrste perioden 1855-75 • 20
  • Marta Tyse: Else Marie Riiber — Den fyrste kvinnelege læraren ved Stord Seminarium • 37
  • Alf Mathisen: 1907 – eit merkeår i Stord-soga «Den nye arbeidsdagen» i lokalt perspektiv  • 40
  • Ivar Føyno: Minne om ei tid som var • 69
  • Birger Sætrevik: Oppvekstår ved Furuly helseheim • 73
  • Harald Haugen: Glimt frå idrettslivet på Stord i førre hundreåret • 84

  —————

  Årsskrift 2006

  Årsskrift 2006

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Årsskrift 2006

  • Alf Mathiesen: Eit steg på vegen mot skipinga av A/S Stordø Kisbruber – eit hundreårsminne • 7
  • Harald Kvarme: Ein krigslagnad – Om Peder Kåre Nordås sine 16 månader i krigsteneste 1942-43 • 19
  • Anstein Lohndal: Krigsminne — Arvid Olsen fortel til Anstein Lohndal • 26
  • Jens Litlabø: Beite i Stordafjellet • 33
  • Marianne Herfindal Johannessen: Digitalarkivet •

  —————-

  Årsskrift 2005

  Årsskrift 2005

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Årsskrift 2005

  • Føreord • 5
  • Alf Mathiesen: Småglytt frå Stord i I860- og 1870 åra•7
  • Anstein Lohndal:  Stord i 1905• 31
  • Asbjørn Aasheim: I skuggen av storkrigen • 39
  • Birger Sætrevik: Nordbygdi Skyttarlag • 65
  • Harald Kvarme: Ungdomshallen på Leirvik • 73

  ————–

  Årsskrift 2004

  Årsskrifdt 2004

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Årsskrift 2004

  • Føreord • 5
  • Anstein Lohndal: Eit soldatbrev frå krigen med Sverike 1808 – 1809 • 7
  • Anstein Lohndal: Frå teigblanding, sameige og fellestun til «kongerike» • 14
  • Birger Sætrevik: Budalhytta og livet i Stordafjellet i 1920-åra • 29
  • Alf Mathiesen: Kommuneval i Stord for 100 år sidan • 38
  • Asbjørn Aasheim: Soga om Nils Ottesen Jensanes og fartybygginga hans • 56
  • Harald Kvarme: Revyviser • 87
  • Steinar Hystad: Då leira på Leiro tok tak i «Mira» • 94

  —————-

   Årsskrift 2003

  Årsskrift 2003

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Årsskrift 2003

  • Føreord • 5
  • Asbjørn Aasheim: Eit liv i armod og elende • 6
  • Asbjørn Aasheim: Leirvikjo • 20
  • Anstein Lohndal: Sakstypar og vedtak i Stord heradstyre 1838 – 1840 • 25
  • Anstein Lohndal: Litt om jordeige og jordleige på Huglo i eldre tider • 38
  • Alf Mathiesen: «Vederdøbere» på Valvatna. • 53
  • Anstein Lohndal: Me opnar lokalhistoriske kjelder • 58

  ——————

  Årsskrift 2002

  Årskrift 2002

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Føreord • 5
  • Trond Meling: Eit bronsebeksel frå Eldøy på Stord og dei maktpolitiske tilhøva i Sunnhordlandi vikingtida • 7
  • Bård Gram Økland: Nytt frå fortida • 15 Alf Mathisen: Gruvedrifta på Nysæter og Øvre Litiabø 1865-1903 • 19
  • Asbjørn Aasheim: Gjermund Bengtson Digernes og andre tiltaksame menn på Stord i 1870- og 80-åra • 55
  • Anstein Lohndal: Frå Stord til Midvesten • 71

  ————-

  Årsskrift 2001

   

   

   

   

   

   

   

   

  Årsskrift 2001

  • Alf Mathiesen: Litt om den bortkomne mellomalder-garden Selfall • 7
  • Alf Mathiesen: Rettssaka mellom Torbjørg Grov og Anders Reinertsson Agdestein • 13
  • Alf Mathiesen: Biskop Jacob Neumann på ei reise til Stord i 1825 • 19
  • Asbjørn Aasheim: Tredamparane frå Frugardsberget • 25
  • Johan Heiberg Andersen: Minder fra min organisttid under 7 presters embetstid • 37
  • Severin Eskeland: Småplukk um ætti • 5
  • Anstein Lohndal: Frå Stord i mellomkrigsåra • 59
  • Ole Kjell Ottesen: Sommar- og potetferiar på Hatland i krigsåra • 71

  ————-

  Årsskrift 2000

  Årsskrift 2000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Arsskrift 2000

  • Alf Mathiesen: Vegutløysing Leirvik – Fitjar^eit 90-års minne • 7
  • Asbjørn Aasheim: Då oppgangstida slong innom Breiavikjo i Sagvåg •   15
  • Nils Tore Gram Økland: Munnleg tradisjon frå Stord • 23
  • Svein Erik Lindeflaten og Lene Ottesen Skjelde: Stordskulen i krigsåra • 31
  • Anstein Lohndal og Alf Mathiesen: Me opnar kjeldene • 51
  • Bård Gram Økland: Kva åtte Ulv Fitjarskjegge – og kva tok Harald Hårfagre • 59

  ————–

  Årsskrift 1999

  Årsskrift 1999

   

  • Føreord • 3
  • Alf Mathiesen: Det store brislingsfisket ved Stord i 1906 • 7
  • Sæbjørn Dal: Tørres Baardsen Dahle – ein allsidig kar • 13
  • Asbjørn Aasheim: Hus og folk på Vikjo for om lag hundre år sidan • 17
  • Odd Stuve Rommetveit: Ein arbeidsmann fortel • 35
  • Jan Strand: Bygging av bilferger på A/S Stord • 49
  • Bård Gram Økland og Anstein Lohndal: Ei reise
  • til Stord og Fjelberg i 1820 • 57
  • Anstein Lohndal: Visitasmelding for Stord prestegjeld 1828 • 65

  ————

  Årsskrift 1996638

  Årsskriftet 1998 

  • Leiaren har ordet
  • Nils Tore Økland: Munnleg tradisjon i Nordbygdo
  • Severin Eskeland: Småplukk om ætti.Del  II
  • Jan Strand: Et 40-årsmunne. Gygging av redningsfartøer ved Stord Verft
  • Anstein Lohndal: Frå vår nære fortid I: Amerikabrev i utval
  • Frå lokalavisa:  Skatte1liste og torgprisar 1906. Lesarbrev fr Seminarbygdo 19904
  • Anstein Lohndal: Frå vår nære fortid II:1905 i lokalt perspektiv
  • Alf B.Mathisen: DSynamittfabrikken på Litlabø 1876 – 1903
  • Asbjørn Aasheim: Nokre hendingsrike haust- og vinterdagar på Valvatna 1742 – 43
  • Anna Innvær: Ei Adelskvinna
  • Jens Litlbø: Pera-Per’n

  ———

  Årsskrift 1996639

   Årsskriftet 1997

  • Leiaren har ordet
  • Anstein Lohndal: Gardsnamn og utvikling av busetnaden i Stord herad
  • Kari Lønning Aarøe : Diktarpresten Peder Oluffsøn Svegning
  • Svein Jæger Koppang : Folkeauken i Stord prestegjeld 1666-1801
  • Eit kongeskøyte frå Huglo
  • Då Åsmund Olavsson Vinje var på Stord
  • Andreas Agdestein : Kveld
  • Tre amerikabrev
  • Severin Eskeland : Småplukk um ætti
  • Alf Mathiesen : Litt om gruearbeidaren og småbrukaren   Nils Haldorsen Rosnæs (1860-1932)
  • Asbjørn Aasheim : Sagvåg i vokster
  • Arne Tislevoll: Rydlandssagstemna

  —.-.———

  Årsskrift 1996jpg

  Årsskriftet 1996

  Innhald

  • Stord sogelag i 1996
  • Bjørn Bjørlykke: Vidsteen i Aasens fotspor
  • Alf Mathisen: Kvernbruk i Sagvåg
  • Bjørnar Widtbro: Den lokalhistoriske  samlinga ved Stord folkebibliotek
  • Jakob Gullberg: Lokalsoge for Stord
  • Elling Siqveland: Arne Garborg på Stord
  • Anstein Lohndal: Litt om gardsnamn og utvikling av busetnaden i ein del av Stord herad
  • Asbjørn Aasnes: Slik var det – Ymse smaglytt frå Vikjo i gamle dagar