Bjørn Bjørlykke

Meny

Tema for kulturminnedagen

Tema for kulturminnedagen dei siste åra har vore:

2011       Skjulte skattar. Spor i landskapet.

2010       Nytt liv i gamle minne.

2009       Vatn – «Dagleglivets kulturminne»

2008       Mangfaldig fritid.

2007       «Til glede og bry» Forsamlingshus, ungdomshus og bedehus.

2006       Stader for innkomst og avreise

2005       Frå slegge til mus – forandringens hundreår 1905 – 2005

2004       Frå fiskehjell og stabbur til dekt bord

2003      Vår medisinske kulturarv

2002      Da klokka klang; – skulen – bygningen – kunnskapen

2001      Tradisjonar i tre

2000      Kommunikasjon

1999      Arven frå Europa

1998      Gamle handverk i ny tid

1997      Kulturminneåret