Stord sogelag

Meny

Styret i Stord sogelag 2023

Det nye styret i Stord Sogelag ser slik ut:

Leiar Kjellbjørg Lunde (attval).                 Vald for eitt år.

Liv Ingrid Grov (attval).                             Vald for to år.                  

Odd Stuve Rommetveit (ikkje på val).  

Asbjørn Aasheim (attval).                      Vald for to år.

Gunnar Strand (ikkje på val).                                           

Møtande varamedlemer:

Bjørn Bjørlykke (attval).                       Vald for eitt år.

Jens Litlabø (attval).                              Vald for eitt år.

Revisor:

Peggy H. Bærøy (attval).                        Vald for eitt år.

I valnemnda held Atle Bjørn Mæhle og Peggy Huseby Bærøy fram. Styret fekk mynde til å finna eit tredje medlem. 

Punkt 6: Fastsetjing av kontingent for 2023. Styret sitt framle