Stord sogelag

Meny

Fotoarkiv

 

Foto/bilete-dokumentasjon :  (2020)

Sogelaget, saman med Sunnhordland museum, gjennomførte eit fotodokumentasjonsmøte i Museumshallen, 18. februar . Det var godt frammøte og ynskje om fleire liknande møte. Det er aktuelt å både hjelpe museet med dokumentasjon og at private kan ta med sine foto for hjelp med å finne ut tid, stad og personar på gamle foto. Asbjørn Aasheim er vår samarbeidskontakt og Trine Kyvik museet sin representant. Museet stiller lokale, utstyr og biletmateriale til rådvelde, samt syter for kunngjering. Sogelaget syter for enkel servering.