Stord sogelag

Meny

Fitjarøyane 2003


Medlemstur med Seladon 2003

Båtturen 24.08.03 gjekk frå Fitjar med Einar Matre og Terje Skorpen som  skipperar, guidar og instruktørar i seglekunsten. Ferda gjekk ut i Selbjørnfjorden til Hanøy, der John Harald Sortland, som er medeigar av øya, orienterte om hus og gard. Vidare gjekk turen til Engesund der Stein Erik Gilje gav historisk bakgrunn for denne handels-og gjestegivarstaden. Me fekk òg omvising på plasset Revet som Gilje har restaurert .

Lending i Hanøyo

Lending i Hanøyo

Tunet på Hanøyo

Tunet på Hanøyo

Eigaren Sortland fortel om Hanøyo

Medeigaren Sortland fortel om Hanøyo

Uteløa på Hanøyo

Uteløa på Hanøyo

Det høgste punktet på Hanøyo

Det høgste punktet på Hanøyo

"Fjellvandring" på Hanøyo

«Fjellvandring» på Hanøyo

Engesund

Engesund

 

 

Plasset Revet

Plasset Revet

'Grudna'  sett frå  plasset Revet i Engesund

«Grudna» sett frå plasset Revet i Engesund