Stord sogelag

Meny

Berggrunn i Sunnhordland 2009

Museumsmøte 10.mars. Også i 2009 vart det halde eit møte med fagleg tema i samarbeid med Sunnhordland museum.Øystein Jansen frå Universitetet i Bergen, Bergen Museum kåserte om emnet Skatter i Sunnhordlands berggrunn – Kulturminner i stein og malm.

Han fortalde om korleis stein frå Sunnhordland er nytta som byggemateriale i kyrkjer, og slott i Bergen og København og som gatestein, og orienterte om lokale steinbrot, m.a. kleberstein og marmor.
Det var ca 50 frammøtte