Stord sogelag

Meny

Minnesamling 2009

Minneinnsamling for eldre
Etter innspel frå årsmøtet sette styret på forsommaren 2009 i gang ei innsamling av livsminne for eldre. Styret sett ned ei nemnd til å organisera arbeidet der Turid Tresselt Melheim, Birger Sætrevik, Bjørn Bjørlykke og Jakob Gullberg var med. Fristen for å levera bidrag vart sett til 1.desember, og ved utgangen av året hadde det komme inn sju bidrag. Men nemnda ønskjer å forlenga fristen til ut februar. Styret må no drøfta korleis det innkomne stoffet skal oppbevarast og brukast.