Stord sogelag

Meny

Årsmelding 2006

STORD SOGELAG
Styret 2006
Leiar: Lars Mæland
Nestleiar: Peggy H. Bærøy
Styremedl: Nils Tore Økland
Kasserar: Arne Sortland
Skrivar: Bjørn Bjørlykke
Varamedlemer:
Jens Litlabø
Paula Skram Larsen

Revisor: Odd Stuve Rommetveit

Valnemnd
Harald Kvarme (leiar)
Lilly Skaar
Bjørnar Withbro

Medlemstal
Ved årsskiftet 2005-2006 hadde Stord sogelag 109 personlege medlemmer og
6 institusjonsmedlemmer.

Lagsaktivitet 2006

Styremøte
Det har vore 4 styremøte: 2.2. 06 (Borg), 23.3.06 (Sunnhordland, Borggata 15), 17.8.06 (Sunnhordland, Borggata 15) , 9.11.06 (Sunnhordland, Borggata 15). Dessutan var det dugnadskveld 7.12.06 i samband med utsending av årsskrift (Sunnhordland, Borggata 15).

Tilskipingar 2006

Årsmøte 23.2. 06
Etter årsmøtet viste Svein Ove Eikenes bilete frå medlemsturen i Fitjarøyane. Einar Matre, skipper på Seladon, kommenterte bileta og fortalde om fyrvaktar Skarpnes og om Skarpnes-samlinga ved Stord folkebibliotek. Det var rundt 30 deltakarar på årsmøtet.

Temakveld på Sunnhordland museum om Hystadmarkjo 7. februar
Prof. Anders Lundberg orienterte om si forsking omkring naturreservatet i Hystadmarkjo. Museet sytte for lysing og mat mot å få inngangspengane. Fullsett festsal på Museet.

Kurs i kjeldegransking
I januar/februar heldt Anstein Lohndal fire kveldar kurs i kjeldegransking. Ca 10 deltakarar.

Rusletur i Hystadmarkjo 10. mai
Prof. Anders Lundberg følgde opp museumsmøtet 7.2. med ein rusletur i Hystadmarkjo Det skjedde i samarbeid med Sunnhordland museum og Botanisk forening. (Rundt 60 deltakarar)

Rusleturen på Digernes 1. juni.
Anstein Lohndal greidde ut om gardssoga og om busetnaden på Digernes gjennom tidene. Tørres Digernes fortalde om bruket sitt. Ole Gjermund Digernes fortalde også om bruket sitt og om Jermund Bengtson. Bladet Sunnhordland hadde førehandsomtale om rusleturen. Det var 80 deltakarar på denne rusletureen.

Medlemssamling på Lundarstøl 22.9.2006
Johanne Øvstebø Tvedten fortalde om Lundarstøl og Peder Lundarstøl med dramatiserte innslag. Jens Litlabø fortalde om sauesanking rundt mikkjelsmess og Jane Jünger framførte stev frå Stord. Nils Tore Gram Økland tok møtelyden med på ein liten tur til varpet ”Presten og klokkaren” og orienterte om denne lokaliteten.

Representasjonar:
Arne Sortland var utsending på Hordaland sogelag sitt landsmøte på Tysnes 2. april.
Nils Tore Gram Økland deltok på jubileumsseminaret på Norsk lokalhistorisk institutt i Oslo 8-9. september.

Årskriftet 2006
Årskriftet har også i år hatt eige skriftstyre: Bjørn Bjørlykke, Anstein Lohndal og Magne Misje. Dei har skaffa fram nyskrive stoff og har sytt for å få bladet trykt i 300 eksemplar. Det vart sendt til medlemene og lagt ut for sal hos bokhandlarane som får 20 % provisjon. Utsalsprisen er også i år kr. 100. Tilskot frå Stord kommune, annonseinntekter og sal gjer at inntektene dekkjer produksjonskostnadene.

Årsskriftet 2005 har desse artiklane:
Alf Mathisen: Eit steg på vegen mot skipinga av A/S Stordø Kisgruber – eit hundreårsminne
Harald Kvarme: Ein krigslagnad – Om Peder Kåre Nordås sine 16 månader i krigsteneste 1942-43
Anstein Lohndal: Krigsminne – Arvid Olsen fortel til Anstein Lohndal
Jens Litlabø: Beite i Stordfjellet
Marianne Herfindal Johannessen: Digitalarkivet