Stord sogelag

Meny

Sorenskrivargarden og fengselet 2004

Rusletur i Sorenskrivargarden og fengselet 29. april 04
Vårtilskiping som vandring i sorenskrivargarden og fengslet med fokus både på bygningshistorie og sorenskrivar-institusjonen. Anstein Lohndal hadde førehandsomtale i bladet Sunnhordland, og på rusleturen orienterte han om utviklinga av sorenskrivarinstitusjonen. Bjørn Arve Lunde fortalde om sorenskrivar-bygningane og rettssalen, og sorenskrivar Knut Gramstad orienterte om hageanlegget. Det var også ei omvising i fengselet under leiing av Bjørn Arve Lunde.
Om lag 40 deltakarar