Bjørn Bjørlykke

Meny

2013: Temakveld med fokus på kvinner i lokalpolitikken.…

 Dette var eit felles arrangement der Sunnhordland Museum og Stord sogelag stod som tilskiparar. Møtet fann stad i museumshallen, og  det var ein temakveld med fokus på kvinner i lokalpolitikken. Desse hadde innslag på møtet: Jakob Gullberg : Om kvinner i lokalpolitikken, Tore Lande Moe: Kvinnene i arbeidslivet utanfor heimen, Mikal Heldal: Dei kloke konene, Kjellbjørg Lunde: Kvinnerørsla si rolle og Knut Rage: Cilla Gad og Karen Mowatt.  Dette var eit engasjerande tema som hadde samla ca. 80/90 frammøtte, storparten kvinner. (5.mars)