Bjørn Bjørlykke

Meny

Styret 2022

Leiar : Kjellbjørg Lunde

Nestleiar : Liv Ingrid Grov

Skrivar: Asbjørn Aasheim.

Kasserar : Odd Stuve Rommetveit

Styremedlem : Gunnar Strand

Varamedlemmer : Bjørn Bjørlykke ( ansvarleg for heimeside og annonsering ) og Jens Litlabø.

Revisor : Peggy H. Bærøy  

Valnemnd :  Atle Bjørn Mæhle, Terje Melheim,  Peggy H. Bærøy.