Stord sogelag
 • Meny

 • Styret 2021

  Leiar : Kjellbjørg Lunde

  Nestleiar : Liv Ingrid Grov

  Skrivar: Asbjørn Aasheim.

  Kasserar : Odd Stuve Rommetveit

  Styremedlem : Gunnar Strand

  Varamedlemmer : Bjørn Bjørlykke ( ansvarleg for heimeside og annonsering ) og Jens Litlabø.

  Revisor : Jostein Arne Tvedte  

  Valnemd : Turid Tresselt, Atle Bjørn Mæhle og Peggy H. Bærøy.