Bjørn Bjørlykke

Meny

Skrivestove 2019

Den tradisjonelle «Skrivestova» hos Martha Tveita og Jens Litlabø på Nordre Tveita blei halde 13. november. Dette er eit årleg arrangement der årsskriftet blir presentert for styret, fleire inviterte samarbeidspartnarar, representantar for Sunnhordland museum, turleiarane for rusleturane, forfattarar av historiespalta i Sunnhordland, heimesida vår og i årsskriftet. Skriftstyret var til stades og Lars Mæland presenterte skriftet og dei ulike artiklane. Harald Haugen, som hadde ein lengre artikkel om oppveksten sin på Fjellstova, fortalde frå denne. Også fleire andre som hadde skrive, heldt innlegg.

Jens Litlabø fortalde frå restaureringsarbeidet i tunet, og sytte for serveringa.