Stord  sogelag
  • Meny

  • Skrivestove 2018

    Den årlege « Skrivestova « hos Jens Litlabø på Nordre Tveita blei avvikla 15.11. med presentasjon av Sogeskriftet 2018 ved Lars Mæland og fleire av forfattarane. Verten fortalde om restaurerings/ bygningsvernarbeidet i tunet. Forutan skriftstyret og styret i sogelaget var fleire inviterte og til stades, bl.a. turleiarane frå rusleturane og representantar frå Sunnhordland museum.