Bjørn Bjørlykke

Meny

Segner på nettet

  • «Segner  på nettet» er ein database for segner i Sunnhordland, Hardanger og Nord-Rogaland.
  • Til ein del av segnene er det lagt inn mediefiler: foto, video, lyd
  • Til vanlege søk brukar du nedtrekksmenyen «Kommunesøk» og klikkar inn på den segna du vil sjå.
  • Til meir avanserte søk klikkar  du valet «Frisøk -Listesøk». Heilt øverst finn du der ei rettleiing for bruk av desse søkjemåtane