Bjørn Bjørlykke

Meny

RUSLETURAR 2022

Kulturhistorisk rusletur 18. august 2022

Denne gongen gjekk turen i Kyvik-området med Nils Tore Gram Økland som turvert. Turen hadde hovudfokus på Øvre Kyvik. Kaffiøkt  nede ved standa. Om lag 60 personar  var med på turen.
Nokre foto frå turen:

Ved høgskulen

Jutasteinen

 

Del av det eldste tunet

bilettekst

 

 RUSLETUR: LEIRVIK FYR   onsdag 15. juni 2022.
Stord sogelag skipa til kulturhistorisk rusletur til LEIRVIK FYR . Venelaget for Leirvik fyr tok seg av skyss, omvising og servering med Bjørn Angell Bergh som turvert. Skyssbåtar gjekk frå moloen/Stord-døra kl. 17.30.  Vel tretti personar var med. 

Opp mot fyret. Foto: Bjørn Bjørlykke