Bjørn Bjørlykke

Meny

Rusletur i Leirvik 2008

Rusletur i Leirvik 30. september
Turen vart omtala ved eit innslag i Sunnhordland eit par dagar før. 50 – 60 personar var med på turen. Frammøtet var i Borggarden. Tore Lande Moe fortalde om dei historiske røtene til tettstaden Leirvik, først frå trappa til Hagerupshuset og seinare med stopp ved sparebankbygget og krysset Borggata – Jens Hystadvegen og Turnhallen.

Plansjef i Stord kommune Ove Kvalnes orienterte om arbeidet med kommunedelplanen for Leirvik i 2007 og om dei ulike utbyggingsplanane som no er til behandling.

Heile turen tok om lag 1,5 time.

Jakob Gullberg innleier rusleturen

Jakob Gullberg innleier rusleturen

Tore Lande Moe fortel om utvilinga i sentrum

Tore Lande Moe fortel om utvilinga i sentrum