Bjørn Bjørlykke

Meny

Skipsbygging 2012

Glimt frå bordseta

Glimt frå bordseta

Lokalhistoriske dagar og årsmøte i Hordaland sogelag
I samarbeid med styret i Stord sogelag vart det skipa til årsmøte i Hordaland sogelag og lokalhistoriske dagar på Stord helga 17. og 18. mars 2012. Tema for arrangementet var: skipsbygging. Om lag 37 deltakarar frå sogelaga rundt om i fylket deltok. Årsmøtedelegatar frå Stord sogelag var: Atle Bjørn Mæhle og Nils Tore G. Økland. I ettertid har styret i sogelaget motteke positive tilbakemeldingar for avviklinga av arrangementet.IMG_4533