Stord sogelag

Meny

Innmeldigsskjema (digitalt)

Om medlemsskapet Den årlege medlemskontingenten er kr. 250,- for enkeltmedlemmer og kr. 300,- for ektepar/sambuarar.
Som medlem får du kostnadsfritt Årsskriftt til Stord sogelag. I tillegg kan du delta på alle våre tilskipingar. Dei aller fleste arrangementa våre er gratis.
Gjeld det familieinnmelding, skriv inn namna på ekstramedlemmer i parentes.
Fyll ut skjemaet for å registrera deg/dykk som medlem

  Førenamn:

  Etternamn:

  Fødselsår:

  Adresse:

  Postnummer:

  Poststad:

  Telefonnummer:

  Epost-adresse