Bjørn Bjørlykke

Meny

Homannaneset 2011

Homannaneset 2011

Kulturminnedag 11.september

Kulturminnedagen med temaet Spor i landskapet vart arrangert på Huglo i samarbeid med Huglo bygdelag v/Eline Bruntveit. Først var det samling i Ovnsmuseet der Bård Økland snakka om bronsealderen og gravrøysane på Homannaneset. Deretter gjekk dei 70 -80 frammøtte på den nyrydda stien til den store bronsealdergrava der Hordaland fylkeskommune hadde sett opp ei minnetavle. Arrangementet var ei markering av at denne store bronsealdergrava var nyrydda. Huglo bygdekvinnelag serverte lam steikt på gammaldags vis i steikegrop. Veret var bra.

Samling på Omnsmuseet
Samling på Ovnsmuseet

 

Gravrøysane på Homannaaeset
Gravrøysane på Homannaneset

 

Homannneset

Homannaneset

Huglo 4