Bjørn Bjørlykke

Meny

Godtgjersle

Godtgjersle for artiklar  i Årsskriftet

 2 eksemplar   for inntil 3 sider

3 eksemplar for inntil 10 sider

4 eksemplar for inntil 20 sider

5 eksemplar for over 20 sider

 

Skriftstyret: 2-3 hefte