Stord sogelag

Meny

Medlemskveld 27. januar 214:

Rasmus Sunde heldt føredrag om utvandringa til Amerika

I alt møtte det opp om lag 60 personar til Stord sogelag sitt opne møte i kantina til bladet Sunnhordland. Det var  ei tilkskiping  som trekte langt  fleire enn  det me hadde venta, så opplegget  må ha treft publikum. Då får det våga seg at det  var litt trangt  om plassen.

Forklaringa på denne suksessen er nok at Rasmus Sunde  er vide kjend for sine kunnskapar om utvandringa. I føredraget gav han først  ein brei presentasjon av den norske utvandringa til USA frå ho starta i 1825 og fram til etterkrigstida. Han la  ein del vekt på den tidlege fasen og elles brukte han einskilde døme frå utvandringa frå Vestlandet.

Han tok vidare føre seg  amerikareisene i seglskutetida og følgde  utvandrarane på den strabasiøse overfarten til New York og vidare vestover i Amerika til dei norske settlementa. Han kom òg inn på  kor i Amerika nordmenn etter kvart busette seg i det nye landet.Til slutt tok han  føre meg einskilde aspekt om årsakene til den sterke utvandringa frå landet vårt.

I  eit avsluttande  ordskifte fekk me òg fine og utdjupande innspel frå møtelyden, mellom andre Arne Sortland og Anstein Lohndal.

Nokre foto frå mötet

Lars Mæland  takkar Rasmus Sunde for føredraget om utvandringa til Amerika

Lars Mæland takkar Rasmus Sunde for det flotte føredraget om utvandringa til Amerika med  den nyutkomne boka om Sunnhordland.

Ein annan del av møtelyden

Ein del av møtelyden

 

Del annan del av møtelyden

Ein  annan del av møtelyden

 

 

Del av møtelyden

Trengsel  i ein krok

 

Ei anna krå med tilhøyrarar

Ei anna krå med tilhøyrarar