Bjørn Bjørlykke

Meny

Forteljekveld 2014

Torsdag 13.november hadde Stord sogelag  ein  fortljekveld  på Nordre Tveita med Marta og Jens som vertskap. Det var om lag 20 deltakarar, og mange var med på å gjera samlinga til ein gild kveld.  Her er nokre foto frå tilskipinga:

Frå samkoma

Frå samkoma

Leiaren i laget, Lars Mæland,  orienterer

Leiaren i laget, Lars Mæland, orienterer

Hans Andersen  fortel om treskolaging

Hans Anderssen fortel om treskolaging

Hans Andersen  syner korleis treskorne vart uthola

Hans Anderssen syner korleis treskorne vart uthola

 

 

Jens Litlabø presenterer ei gåte. Kva er dett for noko?

Jens Litlabø presenterer ei gåte. Kva er dette for noko?