Stord  sogelag
  • Meny


  • Tema for kulturminnedagen

    Tema for kulturminnedagen dei siste åra har vore: 2011       Skjulte skattar. Spor i landskapet. 2010       Nytt liv i gamle minne. 2009       Vatn – «Dagleglivets kulturminne» 2008       Mangfaldig fritid. 2007       «Til…

    Read more