Stord sogelag

Meny

Årsskrift 2012 – 1996

Årsskrift 2012

Sogeskrift 2012

 • Føreord • 5
 • Harald Kvarme: Minnesmerket over falne ved Stord kyrkje • 7
 • Oddbjørn Kvålsvold: Læregut ved Stord Verft • 19
 • Bjarne Korsvik: «Å eg minnest så vel denne stad» – Kolyøo i si glanstid • 33
 • Anstein Lohndal: Stadnamn på Føyno med Nautøyo og holmane • 48
 • Liv Ingrid Grov: Om leik og idrett på Grov • 54
 • Kåre Angeltveit: Sukkerpresser, utvikling og produksjon • 60
 • Alf Mathisen: Gjestgjevarar og kremmarar • 63
 • Lars Mæland: Folk i gruo – biletsamling • 85
 • Anstein Lohndal: Frå Stord i 1912 – eit par hundreårsminne • 89
 • Kåre Angeltveit: Besten og Besto på Eskeland • 105

Årsskrift 2011

Årsskrift 2011

Årsskrift 2011

 • Føreord • 5
 • Marta Tyse: Lærarskulen og bygda • 7
 • Alf Mathisen: Stord kyrkje 1671 – 1722 • 15
 • Solveig Almås: Streik på dansekveldane • 32
 • Nils Tore Gram Økland: Grindane langs vegen • 33
 • Ole Grindvik: Grindagut sommaren 1948 • 47
 • Sverre Skjelnes: Mitt arbeidsliv på Aker Stord AS • 49
 • Kåre Angeltveit: Tin’n i Klaksøyo • 64
 • Jon Kyvik: Sildaminnc • 73
 • Jakob Eskeland: Barndom i 40-50 åra på Fjellgardane • 76
 • Johanne Øvstebø Tvedten: Peder sin song • 81
 • Anstein Lohndal: Politisk ordskifte på Stord i 1920-åra • 82
 • Register • 95

 Årsskrift 2010

Årsskrift 2010

Årsskrift 2010

 • Føreord • 5
 • Bjørn Bergh: Den tause barnekulturen • 9
 • Jakob Eskeland: Vår barndoms elv • 23
 • Berit Bie: Minne frå barndommen • 26
 • Ole Grindevik: Krigsminne • 34
 • Klara Ludvigsen: Minne frå barndommen i Podl • 37
 • Norvald Losnegard: Livsminne • 49
 • Ole Vinsjevik: Minne frå Vinsjevik • 71
 • Marta Tyse:Skuletur til Lundarstøl 1912/13 • 96
 • Alf Mathisen: Ein brysam taukveil • 98
 • Anstein Lohndal: Vilkårsskipnaden i Stord sokn på 1800-talet • 102 

Årsskrift 2009

Årsskrift 2009

Årsskrift 2009

 • Føreord • 5
 • Birger Sætrevik: Oppvekstår på Stord Lærarskule • 7
 • Lars Mugaas: Turnsporten i Stord Idrettslag • 17
 • Werner Hagerup: Hagerupshuset og oppvekståra på Vikjo • 23
 • Ivar Føyno: Dernesklubben (Digcrnesklubben) – Minne frå 1930-åra • 46
 • Anstein Lohndal: «… bygsler og fæster et uskatlagt i iuusmandsplads» Litt om husmannsordninga i Stord sokn 1802- 1866 • 50
 • Arne Berger: Gamle ferdselsveier — Vatnadalen-Kløvskar • 69
 • Asbjørn Aasheim: Draumen om eit betre tilvære Glytt or utvandrarsoga til Stord, siste perioden 1914-1930 • 72
 • Alf B. Mathisen: Tjuverisaka mot Lrik Olsen Valvatne • 97

 

Årsskrift 2008

 • Føreord • 5Årsskrift 2008
 • Asbjørn Aasheim: Draumen omeit betre tilvære – glytt or utvandrarsoga til Stord, perioden 1875-1914 • 7
 • Knut Birger Heiberg Andersen: Litt om guttedagene mine på Leirvik for 60-70 år siden • 36
 • Anstein Lohndal: Litt lokal historie frå Stord under fyrste verdskrigen • 44
 • Arnulf Agasøster & Harald Haugen: Hål-i-håve å satsa på skeising i Sunnhordland ein idrettsaktivitet som krev kaldt klima og gode istilhøve • 60
 • Birger Sætrevik: Myrastemmo – ein gong skeisebane for unge i Ν ord bygd ο • 73
 • Alf Mathisen: Litt om spanskesjuka 1918 – 1919 i Stord og nabodistrikta – eit 90 års minne • 75
 • Register • 95

Årsskrift 2007

Årsskrift 2007

Årsskrift 2007

 • Føreord • 5
 • Anstein Lohndal: Litt om prestar og kyrkjelege tilhøve i Stord prestegjeld 1834-1905  • 7
 • Asbjørn Aasheim: Draumen om eit betre tilvære — Glytt or utvandrarsoga til Stord, den fyrste perioden 1855-75 • 20
 • Marta Tyse: Else Marie Riiber — Den fyrste kvinnelege læraren ved Stord Seminarium • 37
 • Alf Mathisen: 1907 – eit merkeår i Stord-soga «Den nye arbeidsdagen» i lokalt perspektiv  • 40
 • Ivar Føyno: Minne om ei tid som var • 69
 • Birger Sætrevik: Oppvekstår ved Furuly helseheim • 73
 • Harald Haugen: Glimt frå idrettslivet på Stord i førre hundreåret • 84

 

Årsskrift 2006

 • Føreord • 5

  Årsskrift 2006

  Årsskrift 2006

 • Alf Mathiesen: Eit steg på vegen mot skipinga av A/S Stordø Kisbruber – eit hundreårsminne • 7
 • Harald Kvarme: Ein krigslagnad – Om Peder Kåre Nordås sine 16 månader i krigsteneste 1942-43 • 19
 • Anstein Lohndal: Krigsminne — Arvid Olsen fortel til Anstein Lohndal • 26
 • Jens Litlabø: Beite i Stordafjellet • 33
 • Marianne Herfindal Johannessen: Digitalarkivet •

 

 

Årsskrift 2005

Årsskrift 2005

Årsskrift 2005

 • Føreord • 5
 • Alf Mathiesen: Småglytt frå Stord i I860- og 1870 åra•7
 • Anstein Lohndal:  Stord i 1905• 31
 • Asbjørn Aasheim: I skuggen av storkrigen • 39
 • Birger Sætrevik: Nordbygdi Skyttarlag • 65
 • Harald Kvarme: Ungdomshallen på Leirvik • 73

 

 

Årsskrift 2004

Årsskrift 2005

Årsskrift 2004

 • Føreord • 5
 • Anstein Lohndal: Eit soldatbrev frå krigen med Sverike 1808 – 1809 • 7
 • Anstein Lohndal: Frå teigblanding, sameige og fellestun til «kongerike» • 14
 • Birger Sætrevik: Budalhytta og livet i Stordafjellet i 1920-åra • 29
 • Alf Mathiesen: Kommuneval i Stord for 100 år sidan • 38
 • Asbjørn Aasheim: Soga om Nils Ottesen Jensanes og fartybygginga hans • 56
 • Harald Kvarme: Revyviser • 87
 • Steinar Hystad: Då leira på Leiro tok tak i «Mira» • 94

 

 Årsskrift 2003

Årsskrift 2003

Årsskrift 2003

 • Føreord • 5
 • Asbjørn Aasheim: Eit liv i armod og elende • 6
 • Asbjørn Aasheim: Leirvikjo • 20
 • Anstein Lohndal: Sakstypar og vedtak i Stord heradstyre 1838 – 1840 • 25
 • Anstein Lohndal: Litt om jordeige og jordleige på Huglo i eldre tider • 38
 • Alf Mathiesen: «Vederdøbere» på Valvatna. • 53
 • Anstein Lohndal: Me opnar lokalhistoriske kjelder • 58

 

Årsskrift 2002

Årsskrift 2002

Årsskrift 2002

 • Føreord • 5
 • Trond Meling: Eit bronsebeksel frå Eldøy på Stord og dei maktpolitiske tilhøva i Sunnhordlandi vikingtida • 7
 • Bård Gram Økland: Nytt frå fortida • 15 Alf Mathisen: Gruvedrifta på Nysæter og Øvre Litiabø 1865-1903 • 19
 • Asbjørn Aasheim: Gjermund Bengtson Digernes og andre tiltaksame menn på Stord i 1870- og 80-åra • 55
 • Anstein Lohndal: Frå Stord til Midvesten • 71

Årsskrift 2001

Årsskrift 2001

Årsskrift 2001

 • Alf Mathiesen: Litt om den bortkomne mellomalder-garden Selfall • 7
 • Alf Mathiesen: Rettssaka mellom Torbjørg Grov og Anders Reinertsson Agdestein • 13
 • Alf Mathiesen: Biskop Jacob Neumann på ei reise til Stord i 1825 • 19
 • Asbjørn Aasheim: Tredamparane frå Frugardsberget • 25
 • Johan Heiberg Andersen: Minder fra min organisttid under 7 presters embetstid • 37
 • Severin Eskeland: Småplukk um ætti • 5
 • Anstein Lohndal: Frå Stord i mellomkrigsåra • 59
 • Ole Kjell Ottesen: Sommar- og potetferiar på Hatland i krigsåra • 71

 

 

Årsskrift 2000

Arsskrift 2000

Arsskrift 2000

 • Alf Mathiesen: Vegutløysing Leirvik – Fitjar^eit 90-års minne • 7
 • Asbjørn Aasheim: Då oppgangstida slong innom Breiavikjo i Sagvåg •   15
 • Nils Tore Gram Økland: Munnleg tradisjon frå Stord • 23
 • Svein Erik Lindeflaten og Lene Ottesen Skjelde: Stordskulen i krigsåra • 31
 • Anstein Lohndal og Alf Mathiesen: Me opnar kjeldene • 51
 • Bård Gram Økland: Kva åtte Ulv Fitjarskjegge – og kva tok Harald Hårfagre • 59

 

Årsskrift 1999

 • Føreord • 3Årsskrift 1999
 • Alf Mathiesen: Det store brislingsfisket ved Stord i 1906 • 7
 • Sæbjørn Dal: Tørres Baardsen Dahle – ein allsidig kar • 13
 • Asbjørn Aasheim: Hus og folk på Vikjo for om lag hundre år sidan • 17
 • Odd Stuve Rommetveit: Ein arbeidsmann fortel • 35
 • Jan Strand: Bygging av bilferger på A/S Stord • 49
 • Bård Gram Økland og Anstein Lohndal: Ei reise
 • til Stord og Fjelberg i 1820 • 57
 • Anstein Lohndal: Visitasmelding for Stord prestegjeld 1828 • 65