Stord sogelag

Meny

Årsskriftet 2012

Sogeskrift 2012

  Innhald

Føreord • 5

Harald Kvarme: Minnesmerket over falne ved Stord kyrkje • 7

Oddbjørn Kvålsvold: Læregut ved Stord Verft • 19

Bjarne Korsvik: «Å eg minnest så vel denne stad» – Kolyøo i si glanstid • 33

Anstein Lohndal: Stadnamn på Føyno med Nautøyo og holmane • 48

Liv Ingrid Grov: Om leik og idrett på Grov • 54

Kåre Angeltveit: Sukkerpresser, utvikling og produksjon • 60

Alf Mathisen: Gjestgjevarar og kremmarar • 63

Lars Mæland: Folk i gruo – biletsamling • 85

Anstein Lohndal: Frå Stord i 1912 – eit par hundreårsminne • 89

Kåre Angeltveit: Besten og Besto på Eskeland • 105

Stord sogelag – Årsmelding 2011 • 115