Stord sogelag

Meny

Årsskrift 2011

Årsskrift 2011

Årsskrift 2011

 Innhald

 • Føreord • 5
 • Marta Tyse: Lærarskulen og bygda • 7
 • Alf Mathisen: Stord kyrkje 1671 – 1722 • 15
 • Solveig Almås: Streik på dansekveldane • 32
 • Nils Tore Gram Økland: Grindane langs vegen • 33
 • Ole Grindvik: Grindagut sommaren 1948 • 47
 • Sverre Skjelnes: Mitt arbeidsliv på Aker Stord AS • 49
 • Kåre Angeltveit: Tin’n i Klaksøyo • 64
 • Jon Kyvik: Sildaminnc • 73
 • Jakob Eskeland: Barndom i 40-50 åra på Fjellgardane • 76
 • Johanne Øvstebø Tvedten: Peder sin song • 81
 • Anstein Lohndal: Politisk ordskifte på Stord i 1920-åra • 82
 • Register • 95