Stord sogelag

Meny

Årsskrift 2009

Årsskrift 2009

 Innhald

Føreord • 5

Birger Sætrevik: Oppvekstår på Stord Lærarskule • 7

Lars Mugaas: Turnsporten i Stord Idrettslag • 17

Werner Hagerup: Hagerupshuset og oppvekståra på Vikjo • 23

Ivar Føyno: Dernesklubben (Digcrnesklubben) – Minne frå 1930-åra • 46

Anstein Lohndal: «… bygsler og fæster et uskatlagt i iuusmandsplads» Litt om husmannsordninga i Stord sokn 1802- 1866 • 50

Arne Berger: Gamle ferdselsveier — Vatnadalen-Kløvskar • 69

Asbjørn Aasheim: Draumen om eit betre tilvære Glytt or utvandrarsoga til Stord, siste perioden 1914-1930 • 72

Alf B. Mathisen: Tjuverisaka mot Lrik Olsen Valvatne • 97