Stord sogelag

Meny

Årsskrift 2003

Innhald

Årsskrift 2003

Føreord • 5

Asbjørn Aasheim: Eit liv i armod og elende • 6

Asbjørn Aasheim: Leirvikjo • 20

Anstein Lohndal: Sakstypar og vedtak i Stord heradstyre 1838 – 1840 • 25

Anstein Lohndal: Litt om jordeige og jordleige på Huglo i eldre tider • 38

Alf Mathiesen: «Vederdøbere» på Valvatna. • 53

Anstein Lohndal: Me opnar lokalhistoriske kjelder • 58