Stord sogelag

Meny

Årsskrift 2001

Årsskrift 2001

Innhald

Føreord • 5

Alf Mathiesen: Litt om den bortkomne mellomalder-garden Selfall • 7

Alf Mathiesen: Rettssaka mellom Torbjørg Grov og Anders Reinertsson Agdestein • 13

Alf Mathiesen: Biskop Jacob Neumann på ei reise til Stord i 1825 • 19

Asbjørn Aasheim: Tredamparane frå Frugardsberget • 25

Johan Heiberg Andersen: Minder fra min organisttid under 7 presters embetstid • 37

Severin Eskeland: Småplukk um ætti • 51

Anstein Lohndal: Frå Stord i mellomkrigsåra • 59

Ole Kjell Ottesen: Sommar- og potetferiar på Hatland i krigsåra • 71