Stord sogelag

Meny

Årsskrift 2000

Innhald

Årsskrift 2000

Alf Mathiesen: Vegutløysing Leirvik – Fitjar^eit 90-års minne • 7

Asbjørn Aasheim: Då oppgangstida slong innom Breiavikjo i Sagvåg •   15

Nils Tore Gram Økland: Munnleg tradisjon frå Stord • 23

Svein Erik Lindeflaten og Lene Ottesen Skjelde: Stordskulen i krigsåra • 31

Anstein Lohndal og Alf Mathiesen: Me opnar kjeldene • 51

Bård Gram Økland: Kva åtte Ulv Fitjarskjegge – og kva tok Harald Hårfagre • 59