Stord sogelag

Meny

Årsskrift 1999

Årsskrift 1999

Innhald

Føreord • 3

Alf Mathiesen: Det store brislingsfisket ved Stord i 1906 • 7

Sæbjørn Dal: Tørres Baardsen Dahle – ein allsidig kar • 13

Asbjørn Aasheim: Hus og folk på Vikjo for om lag hundre år sidan • 17

Odd Stuve Rommetveit: Ein arbeidsmann fortel • 35

Jan Strand: Bygging av bilferger på A/S Stord • 49

Bård Gram Økland og Anstein Lohndal: Ei reise

til Stord og Fjelberg i 1820 • 57

Anstein Lohndal: Visitasmelding for Stord prestegjeld 1828 • 65