Bjørn Bjørlykke

Meny

Styret 2015

Val og konstituering av styret 2015

Leiar Turid Tresselt Melheim (valt av årsmøtet).

Nestleiar: Nils Tore Gram Økland,

Kasserar: Peggy Husevik Bærøy,

Skrivar: Lars Mæland,  

Styremedlem: Atle Bjørn Mæhle,

Varamedlemmer: Bjørn Bjørlykke og Jens Litlabø.