Stord sogelag

Meny

Årsmøte 2013

Årsmøte i Stord Sogelag

Stord folkebibliotek torsdag 21.02.2013 kl 1900

Sakliste

1. Val av møteleiar og referent
2. Årsmelding
3. Rekneskap
4. Framlegg kontingentsatsar
Styret gjer framlegg til endring av kontingentsatsane for 2013. Nye satsar:
Personlege medlemmer: kr. 250
Familiemedlemskap: kr. 300
Institusjonsmedlemskap: kr. 400

5. Vedtektsendringar
Styret gjer framlegg om to mindre vedtektsendringar:
1. Arbeidsområdet for Stord sogelag skal vera heile Stord. ( ikkje berre Stord kommune slik det no er formulert i vedtektene.)
2. Årsmøtet skal kunngjerast på e-post fire veker på førehand og blir elles kunngjort gjennom lysing i lokalavisa

6. Val
7. Diskusjon om arbeidet i laget

Matøkt med kaffi og snittar
Om lag kl 20: Ørjan Baugstø Iversen, konservator i Karmøy kommune fortel om historiske minne på Avaldsnes, med vekt på pågåande utgravingar.

Vel møtt!