Stord sogelag

Meny

Omtalar av utførte tilskipingar

De  finn korte foto-reportasjar eller omtalar  av utførte tilskipingar under menyen Kategoriar. Klikk på ein av dei aktuelle møtekategoriane: Årsmøte, Skrivestove, Medlemsturar, Museumsmøte, Rusleturar og andre opne tilskipingar, Kulturminnedagen.