Stord sogelag

Meny

Årsskrift 2007

 

 

Årsskrift 2007Innhald 

 Føreord • 5

Anstein Lohndal: Litt om prestar og kyrkjelege tilhøve i Stord prestegjeld 1834-1905  • 7

Asbjørn Aasheim: Draumen om eit betre tilvære — Glytt or utvandrarsoga til Stord, den fyrste perioden 1855-75 • 20

Marta Tyse: Else Marie Riiber — Den fyrste kvinnelege læraren ved Stord Seminarium • 37

Alf Mathisen: 1907 – eit merkeår i Stord-soga «Den nye arbeidsdagen» i lokalt perspektiv  • 40

Ivar Føyno: Minne om ei tid som var • 69

Birger Sætrevik: Oppvekstår ved Furuly helseheim • 73

Harald Haugen: Glimt frå idrettslivet på Stord i førre hundreåret • 84