Stord sogelag

Meny

Skriftstyret 2014

Lars Mæland (redaktør) mob. 98242021           <lars.maeland@gmail.com>

Jakob Gullberg                   mob.92068364         <jakob.gullberg@sklbb.no>

Bjørn Bjørlykke                  mob. 99232912          <bjorn.bjorlykke@sklbb.no>

Magne Misje                       tlf.      53416364          <vimisj@online.no>