Stord sogelag

Meny

Årsmøte i Stord sogelag 2014

Avisomtale av årsmøtet:

Stord Sogelag  har lagt seg til velsmakande årsmøtevanar for både hovud og kropp.  2014-møtet var ope for alle og igjen lagt til dekka langbord i Biblioteket i Kulturhuset. Her ønskte  leiaren Lars Mæland vel møtt med informasjon om god interesse for arbeidet laget driv, og dermed også god oppslutnad til  historiske møte og rusleturar i nærmiljøet. Sogeskriftet som kjem i handel seinhaustes,  vart i fjor så godt som utseld og  i år vil ein sterkt vurdera å auka opplaget til 600 eks. Eit eksemplar av det populære skriftet er inkludert i medlemspengane på 250 kroner, ( i utsal  150). – Så det er berre å skriva seg som medlem,  aggeterte  Mæland.

I fjor gjorde årsmøtet vedtak om å opna for medlemer også frå Fitjar, sidan sogelaget har same namnet som heile øya. Fitjarbuen «svarte» med å blåsa nytt liv i sitt eige sogelag, og gje ut sitt eige sogeskrift. I mai legg Stord  Sogelaga den vårlege og informative spaserturen til Osternes og festningen der.  11. mars vil det bli eit større sammøte med  Sunnhordland museum der  grunnlovsjubileet blir tema.

Årsmøtet var så påspandert snittar og kaffi og godt høve til prat,  før Brynjar Stautland kom med eine fakta meir imponerande enn det andre kring Steinriket Bømlo. I tusenvis av år har kommunen i vest  sendt frå seg stein av ulikt slag til ulike verkty, våpen og byggjeføremål i inn- og utland.  Det kanskje mest imponerande nyhendet vart utsegna om at koparen på Fridomsgudinna i New York like gjerne kan koma frå Bømlo som frå Karmøy.

Det vart atteval på Lars Mæland som leiar, med seg i styret har han  Nils Tore Gram Økland og Atle Bjørn Mæhle,  kasserar  Peggy Husevik Bærøy  og skrivar  Turid Tresselt Melheim.

 

Nokre foto frå tilkskipinga

Om lag 30 personar var med på årsmøtet

Om lag 30 personar var med på årsmøtet

Årsmøtelyden frå ein annan vinkel

Årsmøtelyden frå ein annan vinkel

Matøkt

Matøkt

Brynjar Stautland fortel om Steinriket Bømlo. Her syner han ei pil med ryolitt-brodd.

Brynjar Stautland fortel om Steinriket Bømlo. Her syner han ei pil med ryolitt-brodd.

Sjå den interessante nettstaden:  Steinriketbomlo.no