Stord  sogelag

Årshjulet 2018

  • Styremøte : 10. september, 10. oktober og 21. november.
  • Turar : 28. juni, 30. august og 13. september. ( 30. august med atterhald om bindande avtale med turleiar).
  • Skrivestove : 15. november
  • Pakkedag for sogeskriftet i slutten av november.
  • Jens Litlabø har invitert til tur til gardstunet deira på Nordre Tveita, som vi takkar ja til, og kjem tilbake til tid og opplegg.